Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας ανακοίνωσε την πρόσληψη δύο (2) ατόμων (ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό-Β. Μαγείρων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (για χρονικό διάστημα δυο μηνών).

Κατάθεση αιτήσεων μέχρι και τις 21/03/2014. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2332025600.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ.