Θα συνεδριάσει την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με πλούσια ατζέντα. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στο Δημαρχείο Βέροιας στις 6:00μμ και τα 24 θέματα που θα συζητηθούν είναι:

 • Επί αιτήματος ομάδας πολιτών για την α) απένταξη του πρώην και του νυν Δικαστικού Μεγάρου από τη λίστα των προς αξιοποίηση ακινήτων του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. και β) παραχώρησης της χρήσης του πρώην Δικαστικού Μεγάρου στο Δ.Βέροιας.
 • Επί αιτήματος ομάδας πολιτών για αναζήτηση επενδυτών για τη χρηματοδότηση έργων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την έξοδο από την οικονομική κρίση.
 • Έγκριση ή μη ανανέωσης της άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου του Κωνσταντίνου Βασιλειάδη.
 • Έγκριση ή μη ανανέωσης της άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου της Τερέζας Κωνσταντινίδου.
 • Έγκριση ή μη ανάκλησης της άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου του Παναγιώτη Γκιουλέκα.
 • Έγκριση ή μη χορήγησης νέας επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών λόγω μόνιμης κατοικίας.
 • Έγκριση ή μη χορήγησης δικαιώματος απόκτησης Άδειας Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου Τύπου Β΄.
 • Έγκριση ή μη οριστικής διαγραφής επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών της Β.Λασκάρογλου.
 • Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης ή μη κτηνιάτρου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για δύο μήνες, για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών έτους 2014 των δημοτικών υπηρεσιών.
 • Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 113/2011 απόφαση του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Βέροιας.
 • Έγκριση ή μη α) ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, β) πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και γ) απευθείας ανάθεσης της προμήθειας γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό, για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, για το έτος 2014.
 • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς
 • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων.
 • Έγκριση ή μη διενέργειας προμηθειών για τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δ.Βέροιας, για το έτος 2014.
 • Έγκριση ή μη α) μετάβασης αντιπροσωπείας του Δ.Βέροιας στο Βερολίνο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης, β)εξόδων μετακίνησης και γ) ψήφισης της σχετικής πίστωσης.
 • Αποδοχή ή μη προτεινόμενων συμβιβασμών μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων πολιτών.
 • Αποδοχή ή μη προτεινόμενων συμβιβασμών μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων πολιτών.
 • Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. από χρηματικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.
 • Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης της Χαμαϊδής Τουλιοπούλου.
 • Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Βασιλείου Βαρσάμη
 • Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Ιωάννη Παρασκευαΐδη.
 • Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια.
 • Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε άνεργη και άπορη δημότισσα.
 • Επί αιτήματος του Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων Βέροιας για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.