Από το Τμήμα Φαρμάκων-Φαρμακείων της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής:

Οι εξετάσεις για την άδεια άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού για την περίοδο Μαρτίου 2014 θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη, στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων (στο 2ο όροφο του κτιρίου Βιολογίας και Φαρμακευτικής στο Α.Π.Θ) ως εξής:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 17-3-14

9.00-12.00 Έλεγχος Φαρμάκων

12.00-15.00 Παρασκευή Φαρμακοτεχνικών ή χημικών σκευασμάτων

ΤΡΙΤΗ 18-3-14:

9.00-12.00 Εκτέλεση συνταγών

12.00-15.00 Αναγνώριση πλειόνων φαρμάκων

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ( ή ΓΡΑΠΤΕΣ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19-3-14:

9.00-12.00 Ελληνική Φαρμακοποιία-Φαρμακοτεχνία

12.00-15.00 Φαρμακευτική Εμπορευματολογία-Στοιχεία Ιστορίας-

Νομοθεσία

ΠΕΜΠΤΗ 20-3-14:

9.00-12.00 Φαρμακολογία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-3-14:

9.00-12.00 Τοξικολογία

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να περιέλθουν στην Υπηρεσία το αργότερο μέχρι τις 13 Μαρτίου 2014.

Οι υποψήφιοι θα παραλάβουν το παραπεμπτικό τους τη Δευτέρα 17-3-14 και ώρα 9.00 π.μ. στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων στο 2ο όροφο του κτιρίου της Φαρμακευτικής στο Α.Π.Θ.

Τροποποίηση του προγράμματος γίνεται από τους εξεταστές, σύμφωνα και με το υπόλοιπο πρόγραμμα λειτουργίας της Σχολής και οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Παράκληση να αποστέλλονται στην Υπηρεσία σε φωτοτυπία όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι στις κατά τόπους Περιφέρειες.

Το παράβολο των 11,74 ευρώ οι υποψήφιοι το προμηθεύονται από το Τ.Π. και Δανείων της Θεσσαλονίκης (Ερμού & Καρ. Ντήλ γωνία) και το καταθέτουν στη γραμματέα της Επιτροπής, την πρώτη μέρα των εξετάσεων.