Η  ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοίνωσε την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων (7 θέσεις ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων, 3 θέσεις ΔΕ Νυκτοφυλάκων, 2 θέσεις ΥΕ Καθαριστών/στριών), με σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (7 μήνες), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Βασιλικών Τάφων Βεργίνας, ανακοίνωσε η  ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Κατάθεση αιτήσεων από 20/20/2014 έως 4/03/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2381024356.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ.