Από το Ανθρώπινο Δυναμικό Βέροιας ανακοινώθηκε:

Ως η πλέον κατάλληλη κρίνεται η επιλογή των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την εφαρμογή του προγράμματος δράσης της Δνσης Περιβάλλοντος που αφορά την κομποστοποίηση από τους μικρούς μαθητές των οργανικών απορριμμάτων που μεταφέρουν στο σχολείο με το κολατσιό τους κλπ. Η τοποθέτηση των κάδων κομποστοποίησης -τους οποίους εντοπίσαμε σε σχολικές μονάδες- δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές και δασκάλους να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη, η οποία ως γνωστόν είναι ο καλύτερος τρόπος μάθησης. Η οικολογική διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε αλλαγή νοοτροπίας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής μας στο αστικό περιβάλλον.

    Ομοίως δράσεις για την ανακύκλωση των επικίνδυνων για το περιβάλλον τηγανέλαιων και λιπαντικών ελαίων οφείλουν να έχουν αρωγούς όλους τους πολίτες  ώστε να πάρουν γρήγορα διαστάσεις μεγάλης κλίμακας.

    Είναι δεδομένη η στήριξη του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ κάθε τέτοιας προσπάθειας και είμαστε έτοιμοι να συμμετέχουμε ενεργά με διανομή κάδων κομποστοποίησης στα μέλη μας για να μειώσουμε τον όγκο των σκουπιδιών και ταυτόχρονα το κόστος διαχείρισης τους για όλους τους δημότες, και με συλλογή τηγανέλαιων προς ανακύκλωση.