Η υιοθέτηση της επικαιροποιημένης Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Πληρωμών αναβλήθηκε για μετά τις Ευρωεκλογές και ως εκ τούτου μετά την Ελληνική Προεδρία, είπε εκπρόσωπος της Ευρωβουλής κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης. Δημοσίευμα της EurActiv Ιταλίας.

Ο εκπρόσωπος Jaume Duch Guillot είπε ότι η πρόταση βρίσκεται σήμερα σε συζήτηση στην επιτροπή οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων της Ευρωβουλής, αλλά η αναθεώρηση της οδηγίας και του κανονισμού σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες θα μετατεθεί στην επόμενη Ευρωβουλή.

«Μόλις ολοκληρώσαμε το στάδιο της υποβολής τροπολογιών στην έκθεση», είπε.

Η Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια πραγματική ευρωπαϊκή αγορά για τις πληρωμές και ιδανικά να μειώσει τα κόστη τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που πραγματοποιούν τις πληρωμές.

Τον Ιούλιο του 2013 δημοσιεύθηκαν οι προτάσεις για την επικαιροποίηση της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Πληρωμών, που χρονολογείται από το 2007. Ταυτόχρονα, η Κομισιόν δημοσίευσε ένα σχέδιο κανονισμού σχετικά με τις πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες (ΠΔΠ), που επιβάλλονται όταν οι πληρωμές είναι διασυνοριακές ή εντός των κρατών μελών.

Ο κεντροδεξιός ευρωβουλευτής και εισηγητής, Pablo Zalba Bidegain, παρουσίασε τον περασμένο Νοέμβριο μια πρώτη έκθεση για την πρόταση, επικρίνοντας τη μείωση των διατραπεζικών προμηθειών για συναλλαγές με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες.

Στόχος είναι να επικαιροποιηθούν οι κανόνες για τις υπηρεσίες πληρωμών υπό το φως των αλλαγών τα τελευταία χρόνια με την ραγδαία αύξηση των διαδικτυακών πληρωμών στην Ευρώπη.

«Θα πρέπει να περιμένουμε τις εκλογές τον Μάιο και τους νέους ευρωβουλευτές πριν συζητηθεί η πρόταση και να ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Η συζήτηση για το θέμα θα μπορούσε να συνεχιστεί κατά την Ιταλική Προεδρία», πρόσθεσε.

Μια από τις βασικές προκλήσεις της πρότασης δεν είναι ρυθμιστική αλλά πολιτισμική, καθώς οι διαφορετικές συνήθειες πληρωμών μεταξύ των κρατών μελών αντανακλούν τις διαφορετικές εθνικές παραδόσεις και συμπεριφορές.

Η συγκεκριμένη Οδηγία πολλές φορές συγχέεται με τον Eνιαίο Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)*, ωστόσο στην πραγματικότητα είναι διαφορετικά, διότι ο SEPA ξεκίνησε ως εθελούσια πρωτοβουλία της ευρωπαϊκής τραπεζικής βιομηχανίας. Η βιομηχανία δημιούργησε μια κοινοπραξία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών, για να προσδιορίσει πώς θα λειτουργήσει πρακτικά ο SEPA (Δείτε παρακάτω τι είναι ο SEPA).

* O SEPA είναι ένας χώρος στον οποίο οι καταναλωτές, οι εταιρίες και οι λοιποί οικονομικοί παράγοντες θα είναι σε θέση να διενεργούν και να δέχονται εγχώριες και διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ με τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά, τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις σε 32 ευρωπαϊκές χώρες, (οι 27 χώρες της Ε.Ε. και η Ισλανδία, η Νορβηγία, το Λιχτενστάιν, η Ελβετία και το Μονακό), μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα. Σκοπός του SEPA είναι η δημιουργία μιας ενοποιημένης, ανταγωνιστικής και καινοτόμου αγοράς πληρωμών μικρής αξίας στον ευρωπαϊκό χώρο, όπου οι πληρωμές σε ευρώ, χωρίς μετρητά, θα διενεργούνται με τη χρήση ενός μόνο λογαριασμού πληρωμών και μιας ενιαίας δέσμης μέσων πληρωμών εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά (πηγή Τράπεζα της Ελλάδος)

Πηγή: euractiv.gr