Και πέρασαν οι γιορτές και φάγαμε και ήπιαμε και κόψαμε πολλές βασιλόπιτες, άλλοι τύχαμε το φλουρί, άλλοι όχι. (Και κάποιοι συνάνθρωποί μας δεν έκαναν γιορτές…). Με το που μπήκε η χρονιά –δεν είχε κατέβει καλά καλά το γουρουνόπουλο, δεν είχαμε χωνέψει καν την τούρτα και τα σοροπιαστά με τα βουτύρατα, τα καβουρντισμένα αμύγδαλα και τα καρύδια-, ξεκίνησε το τσουνάμι «πώς να σώσεις το σπίτι σου από τον πλειστηριασμό», «κάνετε την αίτηση μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2014, αλλιώς χάνετε το ακίνητο» κλπ, κλπ και πανικός και ταραχή και καταιγίδα και όλα τα λαϊκά άσματα για βροχές, κεραυνούς και κακό χαμό μαζί.

Για να μην πολυλογώ, θα σας αναφέρω επιγραμματικά (όσο μπορώ) τα πιο σημαντικά σημεία του νέου νόμου 4224/2014, για όσους ενδιαφέρεστε να καταθέσετε την αίτηση προς την δανείστρια τράπεζα ή τον φορέα στον οποίο χρωστάτε. Σημειωτέον δε ότι δόθηκε παράταση για τις αιτήσεις μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014 ή εντός δύο μηνών από την επίδοση διαταγής πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση, και ότι όσοι εντάχθηκαν στο Ν. 3869/2010 περί υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ) και έχουν καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο δεν χρειάζεται να κάνουν χρήση του νέου νόμου για να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους, διότι αρκεί η υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις του ν. 3869/2010.

Στη ρύθμιση του νέου νόμου για απαγόρευση του πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας από 01.01.2014 έως και 31.12.2014 υπάγονται μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, αγρότες και άνεργοι. Η αναστολή πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας αφορά ΜΟΝΟ την κύρια κατοικία και όχι άλλα ακίνητα, τα οποία μπορούν να πλειστηριασθούν και αφορά κάθε είδους δάνεια ή/και οφειλές , όχι μόνο προς τις τράπεζες, αλλά και προς ιδιώτες, εταιρείες, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ΔΕΚΟ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να συμπεριλάβετε οφειλές προς το Δημόσιο (π.χ. Εφορία) και τα ασφαλιστικά ταμεία.

• Η αναστολή πλειστηριασμού αφορά την κύρια κατοικία, που έχει δηλωθεί στο Ε1, εφόσον η αντικειμενική αξία της δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ,

• Ως προς τη συνολική κινητή και ακίνητη περιουσία του οφειλέτη:

• Εφόσον είναι άγαμος, ή έγγαμος με δύο τέκνα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ,

• αν είναι έγγαμος με τρία ή περισσότερα παιδιά, ή, έχει αναπηρία άνω του 67%, ή, βαρύνεται με άτομα με αναπηρία άνω του 67%, πρέπει να μην υπερβαίνει τα 297.000 ευρώ,

• ως προς το καθαρό οικογενειακό του εισόδημα, 1. εφόσον είναι άγαμος, ή, έγγαμος με δύο παιδιά, μέχρι 35.000 ευρώ, ή, 2. εφόσον είναι έγγαμος με τρία ή περισσότερα παιδιά, ή, έχει αναπηρία άνω του 67%, ή, βαρύνεται με άτομα με αναπηρία άνω του 67%, μέχρι 38.500 ευρώ,

• ως προς το δε σύνολο των καταθέσεών του σε τράπεζες και κινητές αξίες την 20-11-2013 ανήρχοντο,

1. εφόσον είναι άγαμος, ή, έγγαμος με δύο παιδιά, σε 15.000 ευρώ,

2. εφόσον έχει οικογένεια από τρία και περισσότερα παιδιά, ή, έχει αναπηρία άνω του 67%, ή, βαρύνεται με άτομα με αναπηρία άνω του 67%, σε 16.500 ευρώ.

Η αναστολή του πλειστηριασμού προϋποθέτει βέβαια την πραγματοποίηση ελάχιστων καταβολών μηνιαίων δόσεων, 10% του ετησίου εισοδήματος μέχρι 15.000 ευρώ και 20% επί του υπερβάλλοντος εισοδήματος. Αν πρόκειται για εμπόρους και ελευθέρους επαγγελματίες η μηνιαία δόση ισούται με το 20% της τελευταίας ενήμερης δόσης. Για τους ανέργους η μηνιαία δόση είναι μηδενική.

Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει, να αναγράφονται όλα τα προσωπικά, οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, καθώς και η αναλυτική κίνηση των λογαριασμών του, που ξεπερνούν το ποσό των 1.000 ευρώ τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

Εάν ο οφειλέτης οφείλει σε περισσότερες από μία τράπεζες, η μηνιαία καταβολή κατανέμεται συμμέτρως (=αναλογικά) σύμφωνα με το ανεξόφλητο υπόλοιπο κάθε οφειλής, και αν δεν καταβάλει τις δόσεις για τρεις συνολικά μήνες, αίρεται η απαγόρευση πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας. Αν υπάρχει εγγυητής, και εφόσον στην ρύθμιση ενταχθεί ο πρωτοφειλέτης και η απαγόρευση δεν αρθεί γι’ αυτόν, απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτων του εγγυητή για τις οφειλές του πρωτοφειλέτη.

Σε διαφορετική περίπτωση ο εγγυητής πρέπει να υπαχθεί στην ρύθμιση. Ο δανειστής (τράπεζα, ιδιώτης, φορέας), για την υπαγωγή του οφειλέτη στην ρύθμιση, ή, κατά την διάρκεια της υπαγωγής, μπορεί να ζητήσει από τον οφειλέτη, να του προσκομίσει διαφορά δικαιολογητικά. Ο οφειλέτης είναι υποχρεωμένος, να τα προσκομίσει εντός ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματος. Μετά την πάροδο του μηνός αίρεται η υπαγωγή στην ρύθμιση. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορεί να είναι Ε1 και Ε9, αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας, αντικειμενική αξία ακινήτου, Δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ, γνωμάτευση αναπηρίας ή προστατευόμενου προσώπου με αναπηρία κλπ.

Κατά την άποψή μου, πρόκειται για άλλη μία προσπάθεια του νομοθέτη προς διάσωση της πρώτης κατοικίας μέχρι το τέλος του έτους 2014 από ληξιπρόθεσμα δάνεια και άλλες οφειλές, (μην ξεχνάτε ότι έρχονται και οι αυτοδιοικητικές και ευρωβουλευτικές εκλογές, συνεπώς όλο και κάποια σκοπιμότητα υπάρχει,- αν όχι πρόκειται για κάλυψη κενών-κοινώς «βουλώνω τρύπες»). Οι λύσεις, νομίζω, είναι καλύτερες, όταν είναι μακροβιότερες.

*Η Χριστίνα Παπαγιώτα είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής τμήματος ΝΟΠΕ του ΑΠΘ και Δικηγόρος Πρωτοδικείου Βέροιας.