Το Δίκτυο Δράσης Φορέων Ημαθίας διοργανώνει εκδήλωση τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 7μμ στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας (πλατεία Ωρολογίου, Ρακτιβάν 1, 3ος ορ.) με θέματα:

1. Απένταξη από λίστα εκποίησης ΤΑΙΠΕΔ του νυν και πρώην Δικαστικού Μεγάρου και παραχώρηση χρήσης του πρώην Δικαστικού Μεγάρου προς το Δήμο Βέροιας με αντικείμενο χρήσης τον Πολιτισμό.

2. Κατάργηση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης για την οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών και παράλληλα αύξηση των εσόδων του Κράτους.

Θα προηγηθεί ενημέρωση για τις μέχρι τώρα ενέργειες του ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (πλειστηριασμοί κ.α.) και θα ακολουθήσει ενημέρωση για τον προγραμματισμό δράσεων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

Δημιουργείται Δίκτυο Φορέων Δράσης Ημαθίας στο οποίο μπορεί να συμμετέχει ελεύθερα κάθε φορέας που δραστηριοποιείται στα διοικητικά όρια της Π.Ε. Ημαθίας.

Στόχος του δικτύου είναι να προάγει την κοινή δράση των φορέων σε ζητήματα που τίθενται προς διαβούλευση και στήριξη από αυτούς προς εκπλήρωση των στόχων κάθε ενός από αυτούς, οι οποίοι τυγχάνουν της αποδοχής της πλειοψηφίας των υπολοίπων. Επίσης η αντιμετώπιση φαινομένων ρατσισμού και φασιστικής βίας καθώς και των πολιτικών φτωχοποίησης των πολιτών και της καταπάτησης των δημοκρατικών θεσμών και λειτουργιών.

Για τις ανάγκες συντονισμού της λειτουργίας και της δράσης του Δικτύου, ορίζονται με αποδοχή των φορέων κατόπιν αμοιβαίας συνεννόησις μία Ομάδα Συντονισμού, η οποία μεριμνά για τα τρέχοντα διαδικαστικά θέματα, ενώ ένα μέλος της συντονίζει κάθε φορά τις συνεδριάσεις.Οι αποφάσεις είναι συλλογικές και για τη λήψη τους απαιτείται η σχετική πλειοψηφία των παρόντων φορέων, εφόσον έχουν προηγουμένως έγκαιρα κληθεί με κάθε μέσο όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στο Δίκτυο.

Ο Φορέας που επιθυμεί να συμμετέχει, εκπροσωπείται κατά δήλωση του με αριθμό ίσο με τους λοιπούς φορείς.

Ο κάθε Φορέας διατηρεί την αυτοτέλεια και αυτονομία του, ενώ η συμμετοχή του στο δίκτυο δεν γεννά καμία υποχρέωση ή δικαίωμα έναντι των υπολοίπων. Η λειτουργία του δικτύου εδράζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την εθελοντική προσφορά κάθε μέλους.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται φέρουν την υπογραφή των εκπροσώπων των φορέων που τις υπερψήφισαν και δεσμεύουν μόνον αυτούς. Για να μπορούν οι αποφάσεις να προβάλλονται ως αποφάσεις του Δικτύου πρέπει να υποστηρίζονται από τουλάχιστον έξι (6) φορείς.

Το Δίκτυο συνεδριάζει σε τόπο και χρόνο που ορίζουν οι Φορείς κατόπιν πρότασης και κοινής -πλειοψηφικά- αποδοχής, με θέματα για τα οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά συνοπτική εισήγηση μαζί με την πρόσκληση για σύγκληση του Δικτύου, με μέριμνα της Συντονιστικής Ομάδας.

Για τις ανάγκες επικοινωνίας μεταξύ των φορέων και του Δικτύου με τους πολίτες δημιουργείται διαδικτυακός τόπος (foreisimathias.blogspot.gr), ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (foreisimathias@gmail.com) και λογαριασμός στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΦΒ ΦΟΡΕΙΣ ΗΜΑΘΙΑΣ).

Η παρούσα διακήρυξη τροποποιείται, συμπληρώνεται ή καταργείται εν όλω ή εν μέρει με απόλυτη πλειοψηφία και τη θετική στήριξη τουλάχιστον έξι (6) φορέων.

 

Βέροια 21 Δεκεμβρίου 2013

ΟΙ ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΟΑΕΕ

ΕΛΜΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ν.Ε. ΤΕΕ/Τ.Κ.Μ. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ