Το Γραφείο Ανταποκριτών ΟΓΑ του Δήμου Νάουσας λαμβάνοντας υπόψη την υπ. αριθ. 1013/2013 Απόφαση του προέδρου του Οργανισμού καθώς το από 18/12/2013 Ενημερωτικό Δελτίο του Αναπληρωτή Γενικού Δ/ντη Ασφάλισης, γνωστοποιεί στους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους του Οργανισμού τα ακόλουθα:

1. Παρατείνεται η ισχύς των βιβλιαρίων υγείας μέχρι και 28/2/2014 για όσους είχαν θεωρημένο το βιβλιάριο έως τις 31/12/2013

2. Αναστέλλεται η θεώρηση βιβλιάριων υγείας για το 2014 μέχρι νεοτέρας.

Οι δικαιούχοι ασφάλισης θα ενημερωθούν για οτιδήποτε νεότερο με ενημερωτικό δελτίο.