Οι μικροί μαθητές της Α’ Δημοτικού των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Βέροιας συνεχίζουν με όρεξη και πολύ κέφι το ταξίδι τους στη χώρα των Αγγλικών. Αυτή τη φορά, η καθηγήτρια των Αγγλικών σε συνεργασία και με την εκπαιδευτικο της τάξης Γεωργία Ποτουρίδου, σχεδίασαν μια δίγλωσση προσέγγιση του θέματος «Η οικογένειά μου».

Στόχος του προγράμματος ήταν να αντιληφθούν τα παιδιά ότι η οικογένεια είναι ένας θεσμός παγκόσμιος, με διαχρονική αξία και πληθώρα κοινών χαρακτηριστικών σε όλους τους λαούς.

Η οικογένεια για τα παιδιά αποτελεί πολυαγαπημένο θέμα συζήτησης. Σχεδόν καθημερινά μεταφέρουν προσωπικές στιγμές από τη ζωή τους στο σπίτι, τη συνύπαρξη και τις δραστηριότητες τους με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Είναι πολύ σημαντικό γι’αυτά να μεταφέρουν εντυπώσεις και εμπειρίες στο εξίσου οικείο και αγαπημένο περιβάλλον του σχολείου τους. γι’αυτό το λόγο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή τη πτυχή της κοινωνικοσυναισθηματικής τους αγωγής.

Πιο συγκεκριμένα, η δραστηριότητα οργανώθηκε διαθεματικά στους άξονες των μαθημάτων της γλώσσας, των μαθηματικών, και των αγγλικών. Τα μικρά παιδιά αντέγραψαν τα ονόματα της οικογένειας τους και την λέξη οικογένεια, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Στα μαθηματικά, έκαναν καταγραφή των μελών της οικογένειας του κάθε παιδιού, αντιστοίχησαν τα μέλη της κάθε οικογένειας με το σωστό αριθμό και στο τέλος αντιστοίχησαν τα παιδιά που έχουν τον ίδιο αριθμό μελών στην οικογένειά τους. Στη συνέχεια, ακολούθησε συζήτηση για την αξία, το νόημα, τα μέλη της οικογένειας, τους βαθμούς συγγένειας στην οικογένεια κ.λπ.

Στα αγγλικά, έμαθαν τις αντίστοιχες αγγλικές λέξεις mother, father, grandmother, grandfather κ.λπ. και συζήτησαν για τις οικογένειες σε διάφορα μέρη της γης και ειδικότερα στην Αγγλία. Η θεματική ενότητα ολοκληρώθηκε με ένα φύλλο εργασίας, όπου το κάθε παιδί συμπλήρωσε το γενεαλογικό του δέντρο στην αγγλική γλώσσα και με δυο κατασκευές. Τόσο η κατασκευή γενεαλογικού δέντρου στα αγγλικά για το κάθε παιδί ξεχωριστά, όσο και η κατασκευή γενεαλογικού δέντρου όλης της Α’ τάξης και στις δύο γλώσσες αποτέλεσαν εκπληκτικές δραστηριότητες για τα παιδιά!