Το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων συμβουλίων των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜ.Τ.Ο.) της Νέας Δημοκρατίας Νομού Ημαθίας. Οι εκλεγμένοι είναι:

ΒΕΡΟΙΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Παλπάνας Παναγιώτης. ΜΕΛΗ – Αγγέλου Νικόλαος,Γουναράς Χρήστος,Ζησιόπουλος Αντώνιος,Κοσιονίδης Ιωάννης, Κουτσαντάς Αντώνιος,Λαζόπουλος Κων/νος, Λιλιόπουλος Κων/νος,Νένος Κων/νος, Σουμπέκας Δημήτριος, Τρομπούκης Βασίλειος,Τσίρης Γεώργιος

ΝΑΟΥΣΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ- Γουγάς Βασίλειος, ΜΕΛΗ – Αδαμίδης Λάζαρος,Γίδαρης Ιωάννης,Δίντσης Αθανάσιος,Δουλγκερίδης Θεόφιλος

Μιχαηλίδης Μιχαήλ,,Προϊος Χρήστος,,Ράλλης Εμμανουήλ,Σιδηρόπουλος Γεώργιος,,Τσαχαλίδου Αλεξάνδρα,Τσέλιος Βασίλειος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Τοπάλης Δημήτριος, ΜΕΛΗ- Ακριβόπουλος Κων/νος,Γκούντας Βασίλειος,Γούτσης Δημήτριος,Γρηγοράκης Αντώνιος,Δημόπουλος Αντώνιος,Θυμιόπουλος Δημήτριος,Παπαγεωργίου Γρηγόριος,Παπάς Ανδρέας, Ρεσινιώτης Απόστολος.

Επιπλέον να σημειωθεί ότι την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 10:00 έως 19:00, θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των Υπευθύνων Θεματικών Τομέων Ν. Ημαθίας.

Οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013 από ώρα 12:00 μέχρι την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 ώρα 14:00. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη του κόμματος. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΝΟ.Δ.Ε Ν. Ημαθίας (Βενιζέλου 32 5ος όροφος).