Από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού έγινε γνωστό ότι την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2013 λόγω τεχνικών εργασιών, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην Βέροια από ώρα 08.00 μέχρι 16.00 στις οδούς της πεζοδρομημένης αγοράς της Βέροιας (Πρ.Ηλία, Ιπποκράτους, Κοντογιωργάκη, Π.Τσαλδάρη κλπ.) εκτός από την οδό Τσούπελη.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Για αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.

dei 001