45δις € για τα επόμενα δύο χρόνια δεσμεύθηκαν να παράσχουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες για να αντιμετωπίσουν την ανεργία των νέων της ΕΕ και να δημιουργήσουν απασχόληση και νέες επιχειρήσεις. Δημοσίευμα της EurActiv Γαλλίας.

Η δεύτερη υψηλού επιπέδου συνάντηση για την ανεργία των νέων πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι και την φιλοξένησε ο Γάλλος Πρόεδρος Francois Hollande, με την πρώτη να λαμβάνει χώρα λίγους μήνες πριν στο Βερολίνο από την Angela Merkel. Η τρίτη συνάντηση θα γίνει στη Ρώμη την ερχόμενη άνοιξη, όπου και θα καταρτιστούν τα πρώτα συμπεράσματα των μέτρων που θα παρθούν για την αντιμετώπιση του θέματος.

24 από τους 28 ηγέτες μετέβησαν στο Παρίσι προκειμένου να επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους για το θέμα. Στη συνάντηση συμμετείχαν ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων, εκπρόσωποι δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης καθώς και νέοι.

Η ανεργία των νέων ποικίλει στην ΕΕ, 57.3% στην Ελλάδα και 56.5% στην Ισπανία, ενώ στη Γερμανία είναι 7.7%. Στη Γαλλία το ποσοστό είναι 26% και στην Ιρλανδία 28%.

Εγγύηση για τους νέους

Από την 1η Ιανουαρίου του 2014 θα εφαρμοστεί η Εγγύηση για τους Νέους και η Κομισιόν θα ξεκινήσει να χρηματοδοτεί τα κράτη μέλη που την ζήτησαν. Τα κράτη μέλη από τη μεριά τους θα πρέπει να έχουν υποβάλει στην Κομισιόν μέχρι τα τέλη του έτους εθνικά σχέδια δράσης για την εφαρμογή της εν λόγω πρωτοβουλίας.

Η Γαλλία έχει ήδη υποβάλει το σχέδιο εφαρμογής στην Κομισιόν και θα λάβει περίπου 600εκ €.

«Χωρίς ανάπτυξη, δε θα υπάρξουν θέσεις εργασίας για τους νέους. Η πολιτική δεν δημιουργεί απασχόληση, οι επιχειρήσεις δημιουργούν θέσεις εργασίας», τόνισε η Merkel, υπογραμμίζοντας ότι είναι «εθνική ευθύνη να καταπολεμηθεί η ανεργία των νέων».

Ο Hollande υπογράμμισε τρεις προτεραιότητες που συμφωνήθηκαν με τους Ευρωπαίους εταίρους: ανάπτυξη εκπαίδευσης σε θέσεις εργασίας του μέλλοντος, επαγγελματική ένταξη των πλέον ευάλωτων ομάδων και υποστήριξη για τη δημιουργία επιχειρήσεων.

Χρηματοδοτικά μέσα

70% του προϋπολογισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα δεσμευθεί για τους νέους Ευρωπαίους, περίπου 7δις € ετησίως. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων από την μεριά της, θα χορηγήσει περίπου 6δις € ετησίως. Για τα δύο πρώτα χρόνια, συνολικά 45δις € θα διατεθούν στην εκπαίδευση και την δημιουργία επιχειρήσεων.

Η πρωτοβουλία Εγγύηση για τους Νέους βασίζεται εν μέρει στην γαλλική εμπειρία που επιτρέπει σε νέους που δεν έχουν απασχόληση ή εκπαίδευση να έχουν πρόσβαση σε ελάχιστο εισόδημα σχεδόν 434€ μηνιαίως, ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν ή να κάνουν πρακτική άσκηση.

Πηγή: euractiv.gr