Η κάλυψη του στόχου που έχει θέσει η χώρα για τη συμμετοχή των αιολικών έργων στο ηλεκτρικό ισοζύγιο το 2020 είναι απολύτως εφικτή, υπό την προϋπόθεση ότι θα ξεπεραστεί η γραφειοκρατία της δημόσιας διοίκησης, οι παράλογες αντιδράσεις των τοπικών παραγόντων και η πολιτική ατολμία του ΥΠΕΚΑ. Αυτό είναι το συμπέρασμα απ΄όσα είπε ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ Γιάννης Τσιπουρίδης μιλώντας στην ημερίδα «Βιομηχανική ανάπτυξη και ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Μία ανέφικτη ισορροπία;» που διοργάνωσαν, στο πλαίσιο του συνεδρίου Capital + Vision, η Friedrich Ebert Stiftung και το Ελληνικό Ινστιτούτο Ενεργειακής Ρύθμισης σε συνεργασία με το energypress.gr

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΕ, υπάρχουν σήμερα σε ώριμο ή πολύ ώριμο στάδιο αδειοδότησης, αιολικά έργα συνολικής ισχύος 6.610 MW. Συγκεκριμένα 4200 MW με όρους σύνδεσης, 1623 MW με άδεια εγκατάστασης και 787 MW με σύμβαση αγοραπωλησίας.

Τα έργα αυτά αντιστοιχούν σε συνολική επένδυση πάνω από 10 δισ. ευρώ και θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν μια νέα φάση πράσινης ανάπτυξης με τη δημιουργία μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας. Πρόκειται κατά κανόνα για μεγάλα έργα, πολλά από τα οποία αφορούν και διασυνδέσεις νησιωτικών συμπλεγμάτων με το ηπειρωτικό σύστημα, με εμπλεκόμενες όλες τις μεγάλες και γνωστές εταιρείες του κλάδου (ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ, ΤΕΡΝΑ, ENEL, IBERDROLA, ENTEKA κ.α.).

Τα περισσότερα από αυτά θα μπορούσαν να ξεκινήσουν άμεσα, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει η πολιτική βούληση τόσο από το ΥΠΕΚΑ όσο και από την υπόλοιπη κεντρική και αυτοδιοικητική μηχανή. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά:

· Το πιστόλι του αφέτη που είναι στα χέρια της Διοίκησης έχει μπλοκάρει από τη γραφειοκρατία

· Το πιστόλι του αφέτη που είναι στα χέρια της τοπικής Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών έχει μπλοκάρει από την αντίδραση

· Και το πιστόλι του αφέτη που είναι στα χέρια του ΥΠΕΚΑ έχει μπλοκάρει από έλλειψη πολιτικής βούλησης

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο εκπρόσωπος της ΕΛΕΤΑΕΝ στην προαναφερθείσα ημερίδα, αφού σημείωσε ότι πλέον η αιολική ενέργεια δεν είναι ακριβή και στην πραγματικότητα συμφέρει τη βιομηχανία βραχυπρόσθεσμα και κυρίως μακροπρόθεσμα, αξιοποίησε τα παραπάνω στοιχεία για να υποστηρίξει ότι, για παράδειγμα, αν εγκατασταθούν τα μεγάλα αιολικά πάρκα στα νησιά και ολοκληρωθεί η διασύνδεση τους από τους παραγωγούς και όχι από το κράτος, μειώνεται ή και μηδενίζονται τα κόστη για τις ΥΚΩ των νησιών, αφού θα παύσουν να λειτουργούν οι πανάκριβοι και ιδιαίτερα ρυπογόνοι πετρελαϊκοί σταθμοί που λειτουργούν σήμερα από τη ΔΕΗ. Συνεπώς μειώνεται άμεσα μια επιβαρυντική παράμετρος του ενεργειακού κόστους για όλους τους καταναλωτές, οικιακούς και βιομηχανικούς.

Πηγή: energypress.gr