Αλλάζει τον τρόπο κατανομής των αγροτικών επιδοτήσεων η Γερμανία ύψους 6.2δις € ετησίως, στρέφοντας την βοήθεια περισσότερο προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την οικολογική γεωργία.

Το νέο σχέδιο, που αποφασίστηκε από τους υπουργούς γεωργίας 16 κρατιδίων στις 4 Νοεμβρίου, προβλέπει πρόσθετη υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενώ οι μεγαλοπαραγωγοί θα λάβουν λιγότερα κονδύλια.

«Θα δοθεί στους Γερμανούς παραγωγούς ασφάλεια σχεδιασμού μέχρι και το 2020 και θα μπορούν να πάρουν αποφάσεις για το μέλλον τους», τόνισε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου γεωργίας, Peter Bleser.

Η κατανομή των επιδοτήσεων ήταν ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο θέμα, καθώς οι μειώσεις γενικά για τους Γερμανούς γεωργούς ήταν 10%. Ωστόσο εν τέλει όλα τα κρατίδια ψήφισαν ομόφωνα υπέρ του συμβιβασμού.

Βάσει της συμφωνίας, οι Γερμανοί αγρότες θα λάβουν συνολικά 6.2δις €. Οι επιδοτήσεις θα χωριστούν σε δύο πυλώνες: άμεσες πληρωμές σε αγρότες και προγράμματα υποστήριξης για αγροτικές υποδομές και την οικολογική γεωργία.

220εκ € θα ανακατανεμηθούν από τον πρώτο πυλώνα στον δεύτερο. Οι υπουργοί από το κόμμα των Πρασίνων αρχικά είχαν ζητήσει 15%.

Μέχρι τώρα οι μεγαλοπαραγωγοί στη Γερμανία, ειδικά ανατολικά, ήταν οι κύριοι δικαιούχοι των κοινοτικών επιδοτήσεων. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, αυτοί θα συνεχίσουν να λαμβάνουν στήριξη, προκειμένου να ανακτήσουν το μειονέκτημά τους μετά την επανένωση, αλλά αυτό το «μπόνους της επανένωσης» θα λήξει το 2020.

Η τελευταία συμφωνία παρέχει περισσότερη βοήθεια στους μικρούς αγρότες. Θα λάβουν επιπλέον 50€ μπόνους για κάθε πρώτα 30 εκτάρια γης.

Τον Σεπτέμβριο, οι Ευρωπαίοι υπουργοί γεωργίας συμφώνησαν σε μια αναθεωρημένη Κοινή Αγροτική Πολιτική από το 2014 μέχρι το 2020. Η επίσημη συμφωνία Συμβουλίου και Κοινοβουλίου αναμένεται μέχρι τα τέλη του έτους. Μέχρι τότε, η Κομισιόν εξετάζει τα απαραίτητα νομικά εργαλεία για την εφαρμογή της στα κράτη μέλη.

EurActiv Γερμανίας

Πηγή: euractiv.gr