Η παγκόσμια υπερθέρμανση του πλανήτη θα επηρεάσει την παροχή νερού στον κόσμο τον επόμενο αιώνα, αλλά όχι εξίσου σε όλες τις περιοχές της γης. Εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων θα βιώσουν νέες σοβαρές μορφές λειψυδρίας μέχρι το 2100.

waterscarcity-29102013-en

Πηγή: euractiv.gr