Οριστικοποιήθηκε χθες 30-10-2013 ο “ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ των ΑΙΤΗΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΜΑΘΙΑ2012» και τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στα τρία σημεία συλλογής των αιτήσεων, Δήμος Βέροιας, ΑΝ.ΗΜΑ και Εργατοϋπαλληλικό κέντρο Βέροιας, όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας www.veria.gr και στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.imathia2012.gr. Οι επιλεχθέντες είναι ηλικίας από 25 έως 57 ετών, καλύπτοντας όλες τις ηλικιακές ομάδες, όπως επίσης και όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα. Οι 80 επιλεχθέντες θα πρέπει από 1/11 έως 7/11 (εργάσιμες ημέρες από 10:00 μέχρι 14:30) να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, υπογράφοντας το συμφωνητικό συμμετοχής στο Γραφείο Υπηρεσιών μίας Στάσης (one stop shop) στην ΑΝΗΜΑ (Θεσσαλονίκης 46, τηλ. 2331023708), κα Κουφάκη Ανδρεάνα. H Πράξης «ΗΜΑΘΙΑ 2012- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ», (Ένα σχέδιο δράσης για την ένταξη και τη συμβολή των Ειδικών Κοινωνικά Ομάδων στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση)», εντάσσεται στη δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).