Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της αντιμετώπισης ζητημάτων που έχουν σχέση με τη λειτουργία και την οικονομική ενίσχυση των σχολείων του ορεινού όγκου των Πιερίων, ο Δ/ντής Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας κ. Διονύσης Διαμαντόπουλος, η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βέροιας κα Ελισάβετ Αρχοντάκη και τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Γκαμπέσης Αργύριος και Ζιάκας Κων/νος επισκέφτηκαν την Τετάρτη 30/10/2013 τα σχολεία Ριζωμάτων, Σφηκιάς και Δασκίου.

Σε συνεργασία με το Δ/ντή του Δημ. Σχολείου Ριζωμάτων και τις Προϊσταμένες των Νηπ/γείων Σφηκιάς και Δασκίου αναζητήθηκαν τρόποι για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος της θέρμανσης που αντιμετωπίζουν τα σχολεία ενόψει του φετινού χειμώνα. Επισκέφτηκαν επίσης το υπό ανέγερση νέο διδακτήριο του Δημ. Σχολείου Ριζωμάτων και ενημερώθηκαν από τον υπεύθυνο εργολάβο του έργου για την πρόοδο των εργασιών. Ειδικά για το θέμα αυτό ζητήθηκαν από τον εργολάβο, παρουσία κλιμακίου της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Ημαθίας, ορισμένες αναγκαίες λειτουργικές παρεμβάσεις στο κτήριο πριν αυτό παραδοθεί για χρήση τον επόμενο Σεπτέμβριο.