Νέες προσλήψεις

Στο φως της δημοσιότητας έχουν δοθεί οι πρώτοι προσωρινοί πίνακες της διαθεσιμότητας. Συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ έχουν αναρτηθεί οι πρώτοι προσωρινοί πίνακες με τα ονόματα των υπαλλήλων που εντάσσονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Οι πίνακες αφορούν:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Όπως επισημαίνεται από την ανεξάρτητη Αρχή, η λίστα των υπαλλήλων καταρτίζεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα, βάσει των ψηφιακών πινάκων συνδρομής κριτηρίων που απέστειλαν οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία), της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) και του ΕΦΕΤ, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Για τους φορείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο, δεν έχουν ακόμα εκδοθεί οι απαιτούμενες υπουργικές αποφάσεις.

Οι πίνακες αυτοί, όπως προβλέπεται, διαβιβάστηκαν για τις περαιτέρω ενέργειες στα οικεία Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια τα οποία είναι αρμόδια για την έκδοση των τελικών πινάκων.

Δείτε τους πίνακες ανά Φορέα στο www.asep.gr