Στο 169,1% του ΑΕΠ ανήλθε, το δεύτερο τρίμηνο του 2013, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, από 160,5% που ήταν το πρώτο τρίμηνο του ίδιους έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, τα οποία δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Την Ελλάδα, που εμφανίζει το υψηλότερο χρέος στην ΕΕ, ακολουθούν η Ιταλία με 133,3%, η Πορτογαλία με 131,3% και η Ιρλανδία με 125,7%, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Εσθονία με 9,8%, τη Βουλγαρία με 18% και το Λουξεμβούργο με 23,1%.

Στην Ευρωζώνη, το δημόσιο χρέος έφτασε το 93,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2013, έναντι 92,3%% το πρώτο τρίμηνο και στην ΕΕ ανήλθε στο 86,8%, από 85,9%.

Σύμφωνα με την κοινοτική στατιστική υπηρεσία, το δεύτερο τρίμηνο του 2013 -σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012- αύξηση του δημοσίου χρέους παρατηρήθηκε σε 24 κράτη- μέλη και μείωση σε τέσσερα. Οι σημαντικότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα (+19,9%), την Ιρλανδία (+15,5%) και την Κύπρο (+15,2%), ενώ οι σημαντικότερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Λετονία (-3,8%), τη Γερμανία (-2,1%), τη Δανία και την Αυστρία (-0,6% σε κάθε μία).

Πηγή: real.gr