Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), που αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε. και η ∆ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς ανακοίνωσε την πρόσληψη, deiµε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 41 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς  στο Αιγάλεω του Νοµού Αττικής αλλά και των Περιφερειακών Τοµέων αυτής ανά την επικράτεια, στη Θεσσαλονίκη, στην Κοζάνη, Αλεξανδρούπολη, Αγρίνιο και τη Λάρισα.

Την ανακοίνωση αλλά και την αίτηση μπορείτε να τις βρείτε .

Υποβολή αιτήσεων έως την Παρασκευή 4-10-2013