Τα δημοτικά τέλη επιβάλλονται από τον εκάστοτε Δήμο προκειμένου να φροντίζει για τις τοπικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την αποκομιδή των απορριμμάτων, το φωτισμό, την καθαριότητα, τη συντήρηση δρόμων και πεζοδρομίων και την αποχέτευση. Τα δημοτικά τέλη χαρακτηρίζονται ως ανταποδοτικά, διότι θεωρείται πως οι Δήμοι τα επιστρέφουν στους δημότες με την προσφορά έργου προς αυτούς.

louketoΕκείνοι που επιβαρύνονται ως επί το πλείστον από τα δημοτικά τέλη είναι οι έμποροι και οι καταστηματάρχες. Στις παρυφές της πόλης της Βέροιας βρίσκονται εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις με μεγάλο εμβαδόν, τα οποία καλούνται να καταβάλλουν αναίτια υπέρογκα ανταποδοτικά τέλη. Οι εν λόγω επιχειρήσεις βρίσκονται στα διοικητικά όρια του τέως «Καλλικρατικού» Δήμου Βέροιας, κάτι το οποίο σημαίνει πως, λίγα μόνο μέτρα μακριά από αυτές, βρίσκονται καταστήματα παρομοίου μεγέθους, τα οποία υπάγονται στα όρια ετέρου τέως «Καλλικρατικού» Δήμου και τα οποία καταβάλλουν, για το λόγο αυτό, από καθόλου έως και μειωμένα δημοτικά τέλη.

Είναι φανερό πως κατά τον προσδιορισμό των καταβλητέων δημοτικών τελών δεν έχει ληφθεί υπόψη η ραγδαία και ιστορικών διαστάσεων οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας. Με την επιβολή υπέρογκων δημοτικών τελών, ο Δήμος Βέροιας ξεπερνάει τα όρια διακριτικής ευχέρειάς του σε σχέση με την μεταβολή των οικονομικών συνθηκών, την πτώση των εμπορικών αξιών και τη μείωση δραστηριότητας των εμπορικών καταστημάτων. Ο μειωμένος κύκλος εργασιών των ευρισκόμενων στα όρια της πόλης μας μεγάλων, λόγω του αντικειμένου τους, καταστημάτων, σε συνδυασμό με την υποχρέωση καταβολής υπέρογκων δημοτικών τελών έχει οδηγήσει τους συγκεκριμένους καταστηματάρχες σε πλήρη οικονομικό μαρασμό.

Η επιβολή υψηλών «ανταποδοτικών» δημοτικών τελών για μεγάλου εμβαδού επιχειρήσεις στα όρια του τέως «Καλλικρατικού» Δήμου Βέροιας παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και στερείται συγκεκριμένης αιτιολογίας. Είναι δυσανάλογα άδικη η υφιστάμενη κατάσταση και πρέπει να βρεθεί μία λύση προκειμένου να απαλυνθεί η οικονομική επιβάρυνση των εμπόρων, δημοτών της Βέροιας, με μείωση των υφιστάμενων τελών.

Επιπλέον, η έννοια της ανταποδοτικότητας παύει να υφίσταται όταν δεν υπάρχει η αναμενόμενη φροντίδα από μέρους του Δήμου, όπως όταν δεν γίνεται τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων και δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός στους δρόμους. Τα δημοτικά τέλη σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας.

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός πως μία κλειστή επιχείρηση αποφέρει μηδενικά δημοτικά τέλη, ενώ μια ανοιχτή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην περιοχή, αποφέρει αρχικά την ελπίδα εξόδου από την οικονομική κρίση και δευτερευόντως τα έσοδα από τα καταβαλλόμενα τέλη. Πρέπει όλοι να μεριμνήσουμε με σοβαρότητα και πρόγραμμα ΤΩΡΑ.

του Γιάννη Παπαγιάννη