Αναρτήθηκαν από χθες στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) τα μητρώα-ονόματα  των 110.000 δικαιούχων του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2013 – 2014.

koinonikos tourismΟι σχετικοί πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ενότητα (πάνω δεξιά) «Αποτελέσματα- Κοινωνικός Τουρισμός 2013-2014».

Επίσης, στην ιστοσελίδαυπάρχουν τα μητρώα των παρόχων (ξενοδόχοι κλπ), όπως και οι πίνακες των αποκλειομένων δικαιούχων – ωφελουμένων και παρόχων.

Να σημειωθεί ότι οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να προσέλθουν στις υπηρεσίες του Οργανισμού, αφού η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού και ενεργοποιείται με την εμφάνισή τους στα καταλύματα των παρόχων.