Ακόμα ένα βήμα για τις μετατάξεις στο δημόσιο πραγματοποιήθηκε με την ανακοίνωση από το υπουργείο Παιδείας της λίστας του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τις κενές θέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατηγορία, καθώς και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση εκπαίδευσης.

enisxytikis-didaskaliasΣυνολικά, σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις και τους πίνακες ανά περιφέρεια, περιοχή και ειδικότητα, τουλάχιστον 6.028 εκπαιδευτικοί θεωρούνται πλεονάζον προσωπικό. Από αυτούς, οι 4.712 καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τον Σεπτέμβριο θα μεταταχθούν υποχρεωτικά σε δημοτικά σχολεία και σε διοικητικές θέσεις φορέων του υπουργείου Παιδείας.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα μετάταξης εκπαιδευτικών από την δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αφορά:

– 3.859 καθηγητές σε οργανικές εκπαιδευτικές θέσεις

– 840 εκπαιδευτικούς που θα στελεχώσουν διοικητικές θέσεις

Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί μετατάσσονται υποχρεωτικά με διαδικασία αιτήσεων προτίμησης:

1) σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανά Περιφέρεια και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κλάδο ή ειδικότητα και

2) ανά Φορέα σε κενές ή σε συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις διοικητικού προσωπικού, συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων κενών ή κενούμενων, εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών θέσεων της αυτής, ανώτερης ή και κατώτερης κατηγορίας.

Οι υπόλοιπο περίπου 1.300, που μετά τις μετακινήσεις θα… παραμείνουν πλεονάζον προσωπικό, θα τοποθετηθούν σε κενές θέσεις σχολείων της περιοχής τους.

Το πρόγραμμα μετάταξης εκπαιδευτικών αφορά συνολικά 6.028 καθηγητές που θα μεταφερθούν υποχρεωτικά από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πρόκειται για γυμναστές, καθηγητές πληροφορικής, γαλλικής φιλολογίας, θεατρικών σπουδών, μουσικής και καλλιτεχνικών.

Από σήμερα και έως τις 23 Αυγούστου οι 6.028 καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποχρεωτικά μετατάσσονται σε θέσεις εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις για την μετάταξή τους.

Το πρόγραμμα μετάταξης αφορά εκπαιδευτικούς αγγλικής φιλολογίας, μουσικής, φυσικής αγωγής και τους νέους κλάδους που δημιουργήθηκαν για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών γαλλικής και γερμανικής γλώσσας, θεατρολογίας, εικαστικών πληροφορικής κλπ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας οι αιτήσεις προτίμησης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδικά διαμορφωμένη για το σκοπό αυτό ηλεκτρονική σελίδα teachers.exams.minedu.gov.gr.

Πηγή: statesmen.gr