Στην αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της ΔΕΗ σε “CCC” από “CC” προχώρησε η Standard & Poor΄s Ratings Services.

dei2Το outlook της αξιολόγησης είναι αρνητικό.

Όπως επισημαίνει ο οίκος αξιολόγησης, η αναβάθμιση αντανακλά τη μειωμένη πιθανότητα αθέτησης πληρωμών, έπειτα από τη χρηματοδότηση που έλαβε τον Ιούνιο, καθώς και τη σημαντική υποχώρηση των εξωτερικών κινδύνων τους τελευταίους 12 μήνες.

Η ΔΕΗ και ελληνικές τράπεζες συμφώνησαν σε ένα κοινοπρακτικό δάνειο με ισχύ από τις 28 Ιουνίου και ωρίμανσης Απριλίου 2014, το οποίο θα καλύπτει ωριμάνσεις ύψους 1,229 δισ. ευρώ από το Μάιο του 2013 έως το Φεβρουάριο του 2014.

Η S&P, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή της, δεν θεωρεί την παραπάνω αναχρηματοδότηση μία de facto αναδιάρθρωση.

Πηγή: energypress.gr