Η Ελλάδα σήμερα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών της, πράγμα που είναι ακόμη ζητούμενο για πολλές ευρωπαϊκές χώρες και ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότηση του προγράμματος προσαρμογής και ανάκαμψης της οικονομίας της έως το τέλος του 2013, αλλά και στα επόμενα έτη, αναφέρουν οι οικονομικοί αναλυτές της Alpha Bank.

money_eyroΕπισημαίνουν ότι ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε με επιτυχία η καλοκαιρινή εξέταση από την τρόικα της πορείας προόδου του προγράμματος προσαρμογής που εφαρμόζει η Ελλάδα.

Τονίζουν ότι η απρόσκοπτη χρηματοδότηση του προγράμματος προσαρμογής της χώρας στα επόμενα τρίμηνα αποκτά μεγαλύτερη σημασία στην τρέχουσα περίοδο, όπου πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι η πορεία περιορισμού της πτώσης του ΑΕΠ το 2013 και ανάκαμψης της οικονομίας από το 2014 έχει ήδη αρχίσει και αναμένεται να συμβάλλει τόσο στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων της δημοσιονομικής προσαρμογής, όσο και στην αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας που αποτελούν το μεγάλο ζητούμενο για τη χώρα μας.

Πηγή: skai.gr