Η ανεργία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 έφτασε στο 27,4% βάση των στοιχείων που έδωσε η ΕΛ.ΣΤΑΤ

det_anergia4Κατά το Α ́ Τρίμηνο του 2013 , ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε3.595.921 άτομα και των ανέργων σε 1.355.237. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 27,4%, έναντι 26,0% του προηγούμενου τριμήνου και 22,6% του αντίστοιχου

τριμήνου του 2012 ενώ η απασχόληση μειώθηκε κατά 2,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 6,3% σε σχέση με το Α ́ Τρίμηνο του 2012. Ο αριθμός των ανέργων  αυξήθηκε κατά 4,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 21,0% σε σχέση με το Α ́ Τρίμηνο του 2012.

Από τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ επίσης, προκύπτει ότι η ανεργία έχει αυξηθεί έως και 6 ποσοστιαίες μονάδες για το πρώτο τρίμηνο του 2013 σε σύγκριση με το 2012 ενώ το το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (42,9% ενώ ακολουθούν τα άτομα που έχουν απολυτήριο Τριτάξιας Μέσης Εκπαίδευσης (33,4%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (15,3%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (17,6%).

Όπως παρατηρήσαμε , τη μεγαλύτερη αύξηση ποσοστών ανεργίας κατέχουν οι περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας ,Αττικής ,των Ιονίων νήσων και του Νοτίου Αιγαίου που σε σύγκριση με το 2012 η ανεργία αυξήθηκε από 4%-7% ..

Το σίγουρο είναι με βάση τις θέσεις εργασίας που ανακοινώνονται στις τοπικές εφημερίδες αλλά και μέσω του ΟΑΕΔ ότι στις περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας θα πέσει το ποσοστό ανεργίας για τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά υπάρχουν φόβοι ότι θα αυξηθεί μετά το Σεπτέμβριο καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν διατηρούν το προσωπικό τους κατά τους χειμερινούς μήνες.