Με την ψήφιση του νέου νόμου για τη διευκόλυνση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, ρυθμίζεται  μια σειρά εκκρεμοτήτων που αφορούν τις οφειλές των δανειοληπτών προς τις τράπεζες, όχι μόνο σε σχέση με τις δανειακές συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί αλλά και αυτές που είναι ενήμερες.

yperxreomenaΟι δανειολήπτες που εντάσσονται στο νέο πρόγραμμα διευκόλυνσης ενήμερων -ή μη ενήμερων, αρκεί να μην έχουν καταγγελθεί οι συμβάσεις- δανειοληπτών ενυπόθηκων δανείων είναι οι εξής:

  • όσοι είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι,
  • όσοι έχουν υποστεί μείωση των εισοδημάτων τους άνω του 30% κατά την τελευταία διετία,
  • όσοι έχουν ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ (αντιστοιχεί σε μικτό εισόδημα 32.000- 37.000 ευρώ),
  •  όσοι έχουν υποθηκευμένο ακίνητο την πρώτη κατοικία τους, η οποία έχει αντικειμενική αξία έως 180.000 ευρώ
  • όσοι έχουν ανεξόφλητο μέρος του δανείου που δεν ξεπερνά τις 150.000 ευρώ,
  • όσοι έχουν καταθέσεις στις τράπεζες που δεν ξεπερνούν συνολικά τις 10.000 ευρώ.

Η ένταξη στο πρόγραμμα διευκόλυνσης χορηγεί περίοδο χάριτος 48 μηνών, με τους εξής ειδικότερους όρους:

Πρώτον, για ετήσια καθαρά εισοδήματα έως 15.000 ευρώ το επιτόκιο που προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου περιορίζεται στο 1,25% (0,75% + βασικό επιτόκιο ΕΚΤ) και με βάση αυτό υπολογίζεται η μηνιαία δόση κατά την περίοδο χάριτος. Δεύτερον, για τους ανέργους με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, πέραν των παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα 6 μηνών εντός της περιόδου χάριτος.

Οι βασικότερες δε τροποποιήσεις του νόμου Κατσέλη αφορούν την κατάργηση του σταδίου του εξωδικαστικού συμβιβασμού, που ήταν ως σήμερα υποχρεωτικό, και την δημιουργία σταδίου προδικαστικού συμβιβασμού, το οποίο ακολουθεί την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο και προηγείται της ημέρας της κύριας συζήτησης

Βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα του σταδίου του προδικαστικού συμβιβασμού, εφόσον αρκεί η συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν το 50% + 1 των απαιτήσεων και όχι την πλήρη ομοφωνία (100%) που απαιτούνταν μέχρι σήμερα προκειμένου να επέλθει προδικαστικός συμβιβασμός.

Επίσης, προβλέπεται η καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το Δικαστήριο αποδεσμεύοντας τον οφειλέτη ακόμα και με την έκδοση της απόφασης. Η ελάχιστη καταβολή προτείνεται στο 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40 ευρώ μηνιαίως, ενώ μέχρι σήμερα ίσχυε «πάγωμα» των δόσεων. Ομοίως, η υποχρέωση καταβολής μηνιαίων δόσεων ισχύει και για όσους έχουν ήδη καταθέσει την αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο, οπότε ο οφειλέτης επιλέγει ελεύθερα το ποσό καταβολής, σύμφωνα με τα όσα προεκθέσαμε ως άνω για το ελάχιστο ποσό καταβολής κοκ.

Απαιτήσεις από καταθέσεις σε τράπεζες είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500€ και των 2.000,00€ σε περίπτωση κοινού λογαριασμού. Καταθέσεις που αφορούν σε μισθούς, συντάξεις ή ασφαλιστικές παροχές υποχρεωτικά δεν κατάσχονται.

Κλείνοντας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ορίζεται η αναστολή των πλειστηριασμών ακινήτων πρώτης κατοικίας έως και 31 Δεκεμβρίου 2013.

της Χριστίνας Παπαγιώτα

*Η Χριστίνα Παπαγιώτα είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής τμήματος ΝΟΠΕ του ΑΠΘ και Δικηγόρος Πρωτοδικείου Βέροιας.