Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,2 μήνες,  17 άτομα για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Οι θέσεις ειναι:

ergasia13 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ- ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ (Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ (JCB 75 HP) & ΦΟΡΤΩΤΗ

1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων διαμορφωτή γαιών (γκρέϊντερ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του Ν.3584/07. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού (αριθ. Γρ. 11) εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες. (από 28/6/13 έως 2/7/13).

Δείτε την προκήρυξη .