Η ΕΠΑγγελματική Σχολή Αλεξάνδρειας (ΕΠΑΣ) ανακοινώνει ότι το Σχολικό έτος 2013-14 θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες:

epasΓια νέους ηλικίας από 16 ετών:

Αισθητικής Τέχνης

Κομμωτικής Τέχνης

Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (Ηλεκτρολόγοι)

Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης (Υδραυλικοί)

Αντίστοιχα, για νέους ηλικίας από 15 ετών κι άνω:

Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου (Μηχανικοί Αυτοκινήτου)

Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων (Ηλεκτρολόγοι)

Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ (Τεχνικοί Η/Υ)

Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών (Βοηθοί Λογιστές-Γραμματεία)

Βοηθών Νοσηλευτών

Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας

Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και κλιματισμού (Ψυκτικοί)

Οι εγγραφές ξεκίνησαν την Τετάρτη 18 Ιουνίου (18/6)και ολοκληρώνονται στις 28 Ιουνίου (28/6), ενώ ξεκινούν πάλι στις 2 Σεπτεμβρίου (2/9/2013)

Δικαίωμα εγγραφής έχουν νέοι που:

Στην Α΄ τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου.

Στη Β’ Τάξη όσοι:

έχουν προαχθεί στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) ή Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) ή

είναι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ δηλ. κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού, Ενιαίου ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΛ, ΕΠΑΛ) ή

έχουν προαχθεί στην Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου των ΤΕΕ ή

είναι κάτοχοι πτυχίου Α΄ ή Β΄ ΤΕΕ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας κλπ.

Η ΕΠΑΣ Αλεξάνδρειας παρέχει στους σπουδαστές της:

Δωρεάν Δημόσια Εκπαίδευση με διετή διάρκεια φοίτησης.

Χωρίς όριο ηλικίας

Μειωμένο εισιτήριο για Αστική και Υπεραστική συγκοινωνία (χορήγηση ΠΑΣΟ)

Πρακτική Άσκηση

Αναβολή Στρατού

Δυνατότητα Άδειας άσκησης Επαγγέλματος με πτυχίο επιπέδου ΙΙΙ

Πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε:

ΕΠΑΣ Αλεξάνδρειας, Πάροδος 28ης Οκτωβρίου, Αλεξάνδρεια, ΤΚ 59300, τηλ.: 23330-22779, fax: 23330-22286 και email: mail@epas-alexandr.ima.sch.gr