Είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς γιατί οποιοσδήποτε πολλαπλασιασμός με το μηδέν ισούται με το μηδέν, όπως επίσης και γιατί οι προσθέσεις/αφαιρέσεις με το μηδέν δε μεταβάλλουν το αποτέλεσμα.

Αυτό όμως που δεν είναι το ίδιο εύκολο να εξηγηθεί είναι γιατί 0! (μηδέν παραγοντικό) ισούται με 1. Δείτε την εξήγηση στο video που ακολουθεί:

DidYouKnow0FactEq1-640x295

 

Πηγή: techgear.gr