Με μία προσωπική ανακοίνωση ο “mr. Facebook” απαντά στα εξωφρενικά όπως ο ίδιος χαρακτηρίζει δημοσιεύματα για το PRISM (πρόγραμμα ασφαλείας της NSA). Στην ανακοίνωση που έκανε λοιπόν αναφέρει ότι το Facebook δεν είναι και δεν υπήρξε ποτέ μέρος κάποιου προγράμματος της Αμερικανικής ή οποιασδήποτε άλλης κυβερνήσεως με σκοπό να παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα που αποθηκεύονται στους τους Servers του.

facebook_zuckerbergΣύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση δεν έχουν δεχθεί ποτέ κάποια εντολή δικαστική από οποιαδήποτε κυβερνητική υπηρεσία η οποία τους ζητά πληροφορίες και μεταδεδομένα.

“Ακόμα και αν είχαμε τέτοια δικαστική εντολή θα πολεμούσαμε με σκληρούς δικαστικούς αγώνες. Χθές, δεν είχαμε καν ακουστά το PRISM” είναι μερικά από τα λόγια του Zuckerburg.

Ο mr. Facebook αναφέρει ότι υπήρξε ένα δημοσίευμα από την Verizon το οποίο υποστήριζε ότι το Facebook παρέχει σε κυβερνητικές οργανώσεις (προφανώς προσωπικά) δεδομένα που είναι αποθηευμένα στους server.

Στην ίδια ανακοίνωση ο κ. Zuckerburg αναφέρει πως αν ζητηθεί από την κυβέρνηση να της δοθούν δεδομένα, η facebook θα εξετάσει κάθε περίπτωση ξεχωριστά ώστε να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες και τότε μόνο θα διαθέσουν τις πληροφορίες αν κριθεί απαραίτητο από το νόμο. Επίσης αναφέρει ότι θα πολεμήσουν με επιθετικό τρόπο ώστε να διασφαλίσουν τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του facebook που έχουν στην κατοχή τους.
Τέλος, ενθαρύνει όλες τις κυβερνήσεις να είναι πιο διαφανείς όσον αφορά τα προγράμματα που στοχεύουν στην διατήρηση της κοινής ασφάλειας. Είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλιστούν οι ελευθερίες του πολίτη και να δημιουργηθεί η ασφαλής και ελεύθερη κοινωνία που όλοι προσδοκούμε μακροπρόθεσμα.