Ο Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώς Ζωγιοπούλου» θα δεχθεί αιτήσεις εγγραφής παιδιών για την περίοδο (Σεπτέμβριος 2013 – Ιούλιος 2014), σε όλη τη διάρκεια του μήνα Ιούνη.

Ο Σταθμός φιλοξενεί βρέφη ηλικίας οχτώ μηνών έως δυόμισι ετών και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Αίτηση του γονέα και:

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

2. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2012 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2011 έως 31-12-2011)

3. Βεβαιώσεις επαγγελματικής κατάστασης των γονέων και ειδικότερα:

• Βεβαίωση εργασίας – αποδοχών των γονέων του τελευταίου μήνα (για υπαλλήλους) και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων της μητέρας (για ιδιωτικούς υπαλλήλους)

• Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στην ΔΟΥ (για μητέρες αυτοαπασχολούμενες εκτός πρωτογενούς τομέα)

• Βεβαίωση ασφαλίσεως στον ΟΓΑ (για μητέρες αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα)

• Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ (για άνεργες μητέρες)

4. Βεβαίωση παιδιάτρου για την καλή σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού (θα προσκομιστεί μετά την επιβεβαίωση εγγραφής του παιδιού στο Σταθμό).