Το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως και 35 ετών» που ήδη υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ επεκτείνεται, με 2.200 νέες θέσεις εργασίας.

oaed_young_peopleΟ υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης υπέγραψε σήμερα την κοινή υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται θα καλυφθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του αρχικού προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013». Στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ υπάρχουν οι σχετικές αιτήσεις για τους ενδιαφερόμενους.

Πηγή : athensvoice.gr