Σιγά-σιγά τελειώνουν και οι πανελλήνιες εξετάσεις. Αρχίζει το άλλο «δράμα» τώρα. Πως θα υπολογίσω τον βαθμό μου για να ξέρω που βαδίζω; Γι’ αυτό είμαστε εδώ εμείς! Με τα παρακάτω βήματα υπολογίζετε τον βαθμό σας γρήγορα και σωστά. Έχουμε και λέμε λοιπόν:
1. Πολλαπλασιάζουμε το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης με τον αριθμό τον μαθημάτων δηλαδή 8

2. Πολλαπλασιάζουμε το πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας με τον συντελεστή του( ο οποίος είναι 1,3)

3. Πολλαπλασιάζουμε το δεύτερο μάθημα αυξημένης βαρύτητας με τον συντελεστή του( ο οποίος είναι 0,7)

4. Προσθέτουμε τα παραπάνω τρία γινόμενα

5. Πολλαπλασιάζουμε το αποτέλεσμα της παραπάνω πράξης με το 100 και έχουμε τα μόρια

Στην περίπτωση που θέλουμε να επιλέξουμε σχολές από άλλο πεδίο, χρησιμοποιούνται τα μαθήματα αντικατάστασης. Οι συντελεστές αλλάζουν και είναι αντί για 1,3 και 0,7 γίνονται 0,9 και 0,4 αντίστοιχα. Αν ο υποψήφιος έχει εξεταστεί σε ειδικό μάθημα, δηλαδή σε γλώσσες και σε σχέδιο, για τις συγκεκριμένες σχολές και μόνο, προσθέτουμε στο άθροισμα του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης και των δύο μαθημάτων βαρύτητας, το βαθμό του ειδικού μαθήματος αφού τον έχουμε πολλαπλασιάσει με τον συντελεστή του (που μπορεί να είναι 1 ή 2).

Έπειτα πολλαπλασιάζουμε και πάλι με το 100.

Παράδειγμα:

Έστω ότι ένας μαθητής είναι θεωρητικής κατεύθυνσης με Γενικό Βαθμό Πρόσβασης 17, και επίδοση στα Αρχαία Ελληνικά 16και στην Ιστορία 15. Τα μόριά του για το 1ο επιστημονικό πεδίο θα υπολογιστούν ως εξής:

1. 17 Χ 8 = 136
2. 16 Χ 1,3 = 20,8
3. 15Χ 0,7 = 10,5
4. 136+20,8+10,5 = 167,3
5. 167,3 Χ 100 = 16.730 μόρια για το 1ο επιστημονικό πεδίο

Σε περίπτωση που θέλετε να δηλώσετε σχολές και από το 3ο επιστημονικό πεδίο, και εφόσον έχετε διαγωνιστεί στο μάθημα της Βιολογίας, για τον υπολογισμό των μορίων θα χρησιμοποιήσουμε τα μαθήματα αντικατάστασης με τους δικούς τους συντελεστές. Την Βιολογία δηλαδή και την Έκθεση. Έστω ότι έχει πάρει βαθμούς 16 και 15 αντίστοιχα. Έτσι, ο υπολογισμός θα γίνει ως εξής:

1. 17 Χ 8 = 136
2. 16 Χ 0,9 = 14,4
3. 15 Χ 0,4 = 6
4. 136 + 14,4 + 6 = 156,4
5. 156,4 Χ 100 = 15.640 μόρια για το 3ο επιστημονικό πεδίο

Τόσο απλά. Και να θυμάστε ότι η ζωή δεν σταματά με τις πανελλήνιες ή με την είσοδο σε ένα πανεπιστήμιο. Η ζωή τότε ξεκινάει! Καλά αποτελέσματα.

Από την Δέσποινα  Παρασύρη για το Κάθε Μέρα