Κατεπείγουσα συνεδρίαση πραγματοποιεί σήμερα (Τρίτη 14/5) το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, για να συζητήσει και να λάβει για ένα και μοναδικό θέμα, που αφορά τα αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

ds verias 28-2-2012 (1)Η συνεδρίαση θα γίνει στις 2 μ.μ., στο Δημαρχείο, και το μοναδικό θέμα είναι το εξής:

Λήψη απόφασης για την υπαγωγή ή μη του Δήμου στη ρύθμιση των διατάξεων α) του Ν.4079/2012, όπως ισχύει, ή β) του Ν. 4152/2013, για ποσά αχρεωστήτως εισπραχθέντα, σύμφωνα με την αριθ.20281/ΑΠΛ8914/15-11-2009 Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης.

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, λόγω αναγκαιότητας λήψης απόφασης, για την άμεση διευθέτηση του παραπάνω θέματος.