Τους πρώτους κοινούς κανόνες για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων συμφώνησαν χθες (22 Απριλίου) η Ευρωβουλή με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η επανάληψη της «φούσκας ακινήτων» που προκάλεσε την κρίση χρέους.

stegastikaΑπό τη στιγμή που θα μετατραπούν σε νόμο της ΕΕ, οι νέοι κανόνες θα υποχρεώσουν τους δανειστές της αγοράς στεγαστικών της ΕΕ αξίας 6.5τρις €, να ελέγχουν την πιστοληπτική ικανότητα των δυνητικών πελατών καθώς και την ικανότητα αποπληρωμής, απαγορεύοντας τα δάνεια που δίνονται με βάση εικονικά στοιχεία.

Οι νέοι κανόνες θα καταστήσουν επίσης παράνομο σε όσους στις τραπέζης διεξάγουν τους πιστοληπτικούς ελέγχους να συνδέουν τον μισθό τους με τον αριθμό των δανείων που εγκρίνουν- μια πρακτική που φέρει ευθύνες για την ενθάρρυνση του ανεύθυνου δανεισμού στο παρελθόν.

«Οι νέοι κανόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα θα δώσουν στους καταναλωτές πολύ καλύτερη πληροφόρηση για τις αιτήσεις και προσφορές στεγαστικών δανείων», είπε ο Ιρλανδός υπουργός

«Βιώσαμε στην Ιρλανδία το πώς οι πρακτικές που σχετίζονται με τα στεγαστικά συνέβαλαν στην κρίση του χρηματοπιστωτικού τομέα», είπε σε δήλωσή του, αναφερόμενος στη φούσκα των ακινήτων που έσκασε στη χώρα του και την υποχρέωσε να ζητήσει δάνειο διάσωσης. Το σχέδιο Κανονισμού θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις κυβερνήσεις των κρατών-μελων πριν αρχίσει να ίσχυε στα μέσα του 2015.

Τα στεγαστικά δάνεια που χορηγήθηκαν με διαβλητές διαδικασίες στις ΗΠΑ προκάλεσαν στο εσωτερικό την «φούσκα ακινήτων», που όταν ξέσπασε, συνέδραμε καθοριστικά στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Πηγή: euractiv.gr