Με την επίσκεψη των δύο τάξεων Γ΄ & Δ΄ του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μακροχωρίου στις πηγές και τις δεξαμενές της ΔΕΥΑΒ, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου που είχε ως θέμα του το νερό.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΤο πρόγραμμα εκτός των άλλων περιλάμβανε και την επίσκεψη εκπροσώπων της Επιχείρησης στο χώρο του σχολείου, όπου και ανέπτυξαν το θέμα «Η ορθή χρήση του νερού και η αξιοποίηση των υδατικών πόρων από περιβαλλοντική σκοπιά.». Το ενδιαφέρον των μικρών μαθητών και των δασκάλων τους κας Ροδής Τσανακτσίδου και Ιωάννας Φωτιάδου για το νερό και το περιβάλλον ήταν ιδιαίτερο όπως και η ευαισθησία τους, οι ερωτήσεις τους εύστοχες και η συμπεριφορά τους στους στις εγκαταστάσεις υποδειγματικές.

Η ΔΕΥΑΒ μεθοδικά πολλά χρόνια τώρα, υλοποιεί με επιτυχία σε συνεργασία με σχολεία και φορείς ανάλογα προγράμματα, με σκοπό την γνωριμία, την κατανόηση, την εκτίμηση και τέλος την ορθή περιβαλλοντικά συμπεριφορά των καταναλωτών της.