Προειδοποιήσεις απηύθυνε η Κομισιόν ότι πιθανόν τα οικονομικά προβλήματα θα διογκωθούν στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, ενώ η Σλοβενία ​​πρέπει να λάβει επείγοντα μέτρα προκειμένου να αντισταθμίσει τον κίνδυνο μιας ευρύτερης αποσταθεροποίησης σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.

εεΜετά την αποκάλυψη της δεύτερης αναθεώρησης αναφορικά με τις οικονομικές ανισορροπίες σε 13 χώρες της ΕΕ, την Τετάρτη (10 Απριλίου), η Επιτροπή εξέφρασε έντονες ανησυχίες που αφορούν στην Γαλλία και την Ιταλία, ενώ συμπεριέλαβαν την Ισπανία και τη Σλοβενία ​​μεταξύ των χωρών που αντιμετωπίζουν την απειλή προστίμων σε περίπτωση που δεν διορθώσουν την οικονομική πορεία που ακολουθούν.

Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης συστάθηκε έπειτα από τα προβλήματα που προέκυψαν στην Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία και που προκάλεσαν στην Ευρωζώνη κρίση του δημόσιου χρέους, καθιστώντας μάλιστα αναγκαστική την παροχή οικονομικών πακέτων διάσωσης σε τέσσερα κράτη μέλη.

«Στην Ισπανία και στη Σλοβενία, οι οικονομικές ανισότητες που υπάρχουν μπορούν να θεωρηθούν ακραίες», δήλωσε η Επιτροπή, αναφέροντας την ύπαρξη προβλημάτων με υψηλά ελλείμματα και τα επίπεδα του δημόσιου χρέους, ανισορροπίες στο τραπεζικό σύστημα και στην διάρθρωση της αγοράς εργασίας και στο κόστος.

Στην Ισπανία, η οποία πέρσι αναγκάστηκε να δανειστεί €40 δις από την Ευρωζώνη προκειμένου να τα αξιοποιήσει για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που είχαν καταρρεύσει, λέγεται πως τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα εγχώριου και εξωτερικού χρέους έθεσαν σοβαρούς κινδύνους για την ανάπτυξη και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.

«Παρά το γεγονός ότι η αναπροσαρμογή έχει ήδη δρομολογηθεί, το μέγεθος της διόρθωσης που χρειάζεται να επιτευχθεί απαιτεί τη συνεχή και έντονη πολιτική δράση», τόνισε η Επιτροπή. Σύμφωνα με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών, μια χώρα που δεν έχει λάβει μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών ανισορροπιών, μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο 0,1% του ΑΕΠ από την ΕΕ.

Γαλλία και Ιταλία

Ίσως να είναι περισσότερο ανησυχητικές οι διαρκώς αυξανόμενες ενδείξεις οικονομικών ανισορροπιών στη Γαλλία και την Ιταλία, ακόμη και αν δεν έχουν κριθεί ακόμη ως «υπερβολικές».

Αν τα προβλήματα αυτά επρόκειτο να επιδεινωθούν, θα σήμαιναν ότι σχεδόν καμία οικονομία της ΕΕ, με εξαίρεση ίσως τη Γερμανία, δεν έχει παραμείνει απρόσβλητη από τις επιπτώσεις της κρίσης χρέους, και το κόστος δανεισμού σε ολόκληρη την περιοχή θα μπορούσε να αυξηθεί ως άμεσο αποτέλεσμα αυτού του κινδύνου.

Η Επιτροπή περιέγραψε την ανθεκτικότητα της Γαλλίας ως «φθίνουσα πορεία» και έκρινε πως οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης «παρεμποδίζονται όλο και περισσότερο από μακροχρόνιες ανισορροπίες».

Το μερίδιο της Γαλλίας στην αγορά των εξαγωγών της ΕΕ μειώθηκε κατά 11,2% στο διάστημα μεταξύ του 2006 και του 2011, αναφέρει η έκθεση, ενώ η αύξηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος έχει μειώσει κατά πολύ τα επίπεδα ανταγωνιστικότητάς της.

«Είναι απαραίτητο για μας να μειωθεί ο κίνδυνος αρνητικών επιπτώσεων στη λειτουργία της γαλλικής οικονομίας και στο σύνολο της Ευρωζώνης», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Επίτροπος των Οικονομικών Υποθέσεων, Όλι Ρεν, επικαλούμενος επιδείνωση των επιδόσεων της Γαλλίας στον τομέα των εξαγωγών και το υψηλό επίπεδο που αγγίζει το δημόσιο χρέος.

«Γιατί συμβαίνει αυτό; Επειδή η Γαλλία είναι μια χώρα πυρήνας. Η Γαλλία είναι, από την άποψη του μεγέθους και της οικονομικής της θέσης, ένα πολύ σημαντικό μέλος της Ευρωζώνης».

Η ΕΕ προέβη σε ανάλογου περιεχομένου προειδοποιητικές δηλώσεις και για την Ιταλία, όπου το δημόσιο χρέος προβλέπεται να εκτιναχθεί στο 130% του ΑΕΠ, πολύ πάνω, δηλαδή, από το επίπεδο που θεωρείται βιώσιμο, ακόμα και αν παραδέχθηκε πως το έλλειμμα του προϋπολογισμού ήταν σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο».

Ισπανία και Σλοβενία

Η Ισπανία και η Σλοβενία​​, οι οποίες φαίνεται να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να καταταχθούν στην πέμπτη θέση των χωρών της Ευρωζώνης που χρειάζονται πλήρες πακέτο διάσωσης, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν πρόστιμα αφού δεν είναι σε θέση να διορθώσουν τις ανισότητες των οικονομικών συστημάτων τους.

«Οι εξελίξεις κατά το τελευταίο έτος, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας, της αύξηση της ανεργίας, καθώς και της ανάγκης να υπάρχει δημόσια στήριξη στην ανακεφαλαιοποίηση του αριθμού των τραπεζών, έχουν εκθέσει τα τρωτά σημεία που εκπροσωπούν αυτές οι ανισότητες για τους τομείς της ανάπτυξης και της απασχόλησης, για τα δημόσια οικονομικά και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα», είπε η Επιτροπή της Ισπανίας.

Η ανεργία στην Ισπανία είναι πιθανό να φθάσει το 27%, κατά το τρέχον έτος, το οποίο αποτελεί εξ ολοκλήρου ένα δεύτερο έτος ύφεσης για τη χώρα. Η οικονομική συρρίκνωση θα μπορούσε να επεκταθεί και κατά το 2014, δήλωσε η Επιτροπή.

Οι μεταρρυθμίσεις με στόχο τη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς ακόμη να έχουν ολοκληρωθεί ή να αποδίδουν καρπούς, πρόσθεσε η Επιτροπή.

Η Σλοβενία ​​αντιμετωπίζει επίσης σοβαρούς κινδύνους που αφορούν στην σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, λόγω του χρέους των επιχειρήσεων και της στενής σχέσης που συνδέει τον κλάδο με τα δημόσια οικονομικά.

Ένα σχετικά μεγάλης έκτασης και αρνητικού περιεχομένου χαρτοφυλάκιο δανείων απειλεί τη σταθερότητα των τραπεζών της Σλοβενίας και έχει καταστήσει εντονότερες τις ανησυχίες των επενδυτών ότι η χώρα μπορεί να είναι η επόμενη υποψήφια που θα χρειαστεί δάνεια έκτακτης ανάγκης από την Ευρωζώνη.

«Απαιτείται η επείγουσα πολιτική δράση προκειμένου να σταματήσει η ταχεία συσσώρευση αυτών των ανισοτήτων και να διαχειρίζεται η εξισορρόπησή τους,» αναφέρει η Επιτροπή.

Πρότεινε, επιπλέον, στη Σλοβενία ​​ την ανακεφαλαιοποίηση και την ιδιωτικοποίηση των τραπεζών της, αλλά και να πουλήσει η χώρα τις κρατικές επιχειρήσεις της προκειμένου να προσελκύσει ξένες επενδύσεις, συγκρατώντας παράλληλα τους μισθούς, ώστε να γίνουν και οι εξαγωγές πιο ελκυστικές.

Και οι δύο χώρες πρέπει να ενημερώσουν την Επιτροπή πριν από το τέλος του Απριλίου αναφορικά με τον τρόπο που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Η Επιτροπή, στη συνέχεια, θα προβεί στην έκδοση συστάσεων προς τις χώρες αυτές, στο τέλος του Μαΐου.

Πηγή: euractiv.gr