Αξιοσημείωτη στροφή στην καλλιέργεια του καπνού, έπειτα από αρκετά χρόνια, παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, κάτι που αποτυπώνεται τόσο στην ποσότητα, όσο και στην εξαγωγική δραστηριότητα, σύμφωνα με έκθεση του στελέχους της ΠΑΣΕΓΕΣ, κ. Θ. Βλουτή.

kapnosΣύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΑΣΕΓΕΣ, για την ποικιλία Βιρτζίνια, το 2011 σε σχέση με το 2010 παρατηρείται μια αξιοσημείωτη αύξηση στην παραγωγή της τάξης του 131% με αντίστοιχη αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων και των καπνοκαλλιεργητών.

Η αύξηση αυτή της παραγωγής αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της τιμής παραγωγού η οποία κατά μέσο όρο το 2011 κυμάνθηκε γύρω στα 2,40 €/κιλό αυξημένη κατά 18% σε σχέση με αυτή του 2010.

Αντιθέτως, το 2012 σε σχέση με το 2011 παρουσιάζεται μικρή κάμψη της παραγωγής της τάξης του -0,48% με αντίστοιχη κάμψη των καλλιεργούμενων εκτάσεων κατά -5,40% και του αριθμού των παραγωγών κατά -1,96% με την μέση τιμή παραγωγού να παραμένει αμετάβλητη στα 2,40€/κιλό.

Για τις ποικιλίες Ανατολικού τύπου (Μπασμά και Κατερίνη) το 2011 σε σχέση με το 2010 η παραγωγή σημείωσε μικρή αύξηση της τάξης του 1% περίπου ενώ αντίστοιχα οι καλλιεργούμενες εκτάσεις μειώθηκαν κατά -11% και ο αριθμός των παραγωγών κατά -2% περίπου ενώ οι τιμές παραγωγού παρουσίασαν αισθητή αύξηση της τάξης του 17%. Το 2012 σε σχέση με το 2011 ενώ οι καλλιεργούμενες εκτάσεις παρουσιάζουν αύξηση κατά 5,26% και ο αριθμός των παραγωγών κατά 3,05% η παραγωγή μειώθηκε κατά -2,70% περίπου ενώ η τιμή παραγωγού κατά μέσο όρο κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα του 2011 στα 4,10€/κιλό.

Εξαγωγές

Οι εξαγωγές καπνών Ανατολικού τύπου την τελευταία τριετία, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑ, το 2011 σε σχέση με το 2010 παρουσιάζουν μείωση της ποσότητας που εξήχθη κατά -7% και της αξίας κατά -8%, με τη μέση τιμή να μειώνεται κατά -1%.

Αντίστοιχα το 2012 σε σχέση με το 2011 οι ποσότητες που εξήχθησαν παρουσιάζουν αύξηση κατά 4% η δε αξία τους παρουσιάζεται αυξημένη κατά 10% με την μέση τιμή να παρουσιάζει τελικά αύξηση κατά 5%.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑ οι εξαγωγές καπνών Βιρτζίνια τα τελευταία τρία χρόνια, το 2011 σε σχέση με το 2010 όσον αφορά στην αξία τους των, εμφανίζουν μείωση κατά -9%, με τις ποσότητες να μειώνονται κατά -30% ενώ αύξηση 29% να παρουσιάζει η μέση τιμή.

Το 2012, τώρα, σε σχέση με το 2011 ενώ η αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 7% και η εξαχθείσα ποσότητα κατά 34% η μέση τιμή μειώθηκε κατά -20%.

Πηγή: paseges.gr