Η αειφόρος ανάπτυξη διατυπώθηκε το 1992 υπό μορφή διακήρυξης στο Ρίο και με την οποία επιχειρήθηκε για πρώτη φορά μια συνολική προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, και της διαχείρισης των φυσικών πόρων της γης. Δίνει τεράστια σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος και στην σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων.

αειφόρος ανάπτυξηΈχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για την αειφόρο ανάπτυξη. Ένας από αυτούς είναι ο εξής: Η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες σύγχρονων γενεών χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των επόμενων γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες. Από τον ορισμό εύκολα καταλαβαίνει κανείς πως αποφεύγεται εντελώς η έννοια του εγωισμού.

Πρέπει να σκεφτόμαστε και τις γενιές μετά από εμάς, όχι μόνο τους εαυτούς μας. Μέσου της αειφόρου ανάπτυξης προκύπτουν η υπευθυνότητα και η πρόληψη. Υπευθυνότητα διότι σκεφτόμαστε τους συνανθρώπους μας και πρόληψη διότι πρέπει να μην καταστρέφουμε τους φυσικούς πόρους της γης. Απαραίτητη προϋπόθεση της αειφόρου ανάπτυξης είναι η αντιμετώπιση της κρίσης με χρήση ήπιων μορφών ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλων.

Οι τρεις βασικές αρχές της αειφόρου ανάπτυξης είναι οι εξής: 1)Η ανθρώπινη δραστηριότητα θα πρέπει να διεξάγεται εντός της φέρουσας ικανότητας του πλανήτη.

2) Η ύπαρξη κατανόησης μεταξύ οικονομίας, κοινωνίας και φυσικού περιβάλλοντος. 3) Δίκαιη κατανομή των φυσικών πόρων και ισότητα ευκαιριών όχι μόνο για την παρούσα αλλά και για τις επόμενες γενιές. Οι αρχές της αειφόρου ανάπτυξης δείχνουν τον δρόμο για ένα καλύτερο περιβάλλον στο παρόν και στο μέλλον.

Η συμμετοχή όλων μας λοιπόν, τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο είναι απαραίτητη για τη διατήρηση ενός καθαρού περιβάλλοντος, τόσο για τις τωρινές, όσο και για τις επόμενες γενεές. Η ενημέρωση των πολιτών και η πρόσβασή τους σε πληροφορίες, που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση της Πολιτείας, ώστε να γνωρίζει ο πολίτης τις επιπτώσεις κάθε ενέργειας και να παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για να προστατέψει, τόσο τον εαυτό του, όσο και τους συνανθρώπους του.

Η αειφόρος ανάπτυξη είναι μία έννοια κλειδί για το 210 αιώνα. Δεν πρέπει να αγνοηθεί. Η εφαρμογή της δίνει πολλές ελπίδες για την διάσωση του περιβάλλοντος.

του Αντώνη Φαναριώτη (Δασολόγος-Περιβαντολλόγος Α.Π.Θ.)