Ο Δήμος Βέροιας και η κοινωνική του δομή « Συμβολή» σε συνεργασία με την ΑΝ.ΗΜΑ. διοργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις με θέμα την προκήρυξη του Β’ κύκλου του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, μέσω του οποίου ενισχύεται η ίδρυση ή ο εκσυγχρονισμός μικρών επιχειρήσεων, στις ορεινές περιοχές της Ημαθίας.

dimarxio_veriasΟι δράσεις που ενισχύονται οικονομικά είναι οι ακόλουθες :

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, χώρων εστίασης και αναψυχής και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση σύμφωνα πάντοτε με τους επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος.

• Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις δράσεις και για τους δικαιούχους αυτών των Μέτρων) με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για παραγωγή θερμότητας/ψύξης ή/και ηλεκτρισμού (όπως κεντρικά ηλιακά συστήματα, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμικές εφαρμογές, φωτοβολταϊκά, κ.λ.π) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης καθώς και επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (στο κτιριακό κέλυφος ή/και στον Η/Μ εξοπλισμό) σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Η περιοχή γεωγραφική εφαρμογής του Άξονα 3 στο Δήμο Βέροιας των παραπάνω δράσεων είναι η εξής:

1. Δημοτική ενότητα Μακεδονίδος

2. Δημοτική Ενότητα Βεργίνας

3. Τ.Κ. Καστανέας, Γεωργιανών, Βερμίου, Τριποτάμου, Ράχης και Κουμαριάς, της Δημοτικής Ενότητας Βεροίας

4. Τ.Κ. Φυτειάς, της Δημοτικής Ενότητας Δοβρά.

Οι ενημερωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :

• Τρίτη 12 Μαρτίου – Φυτειά, αίθουσα συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας, ώρα 19.00

• Τετάρτη 13 Μαρτίου – Βεργίνα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ώρα 19.00

• Πέμπτη 14 Μαρτίου – Ράχη – Πολιτιστικό Κέντρο Ράχης, ώρα 19.00

• Παρασκευή 15 Μαρτίου – Ριζώματα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ώρα 19.00