Την πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανακοίνωσε το Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Πρόκειται για σαράντα (40) θέσεις ΠΕ Ιατρών και εκατόν ενενήντα (190) θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Νοσηλευτών.

 

iatros_ginekaΑιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, Αγράφων 3-5 , Μαρούσι Αττικής, μέχρι 8 Μαρτίου 2013. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210 5212854 και στην προκήρυξη που διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ, www.keelpno.gr