Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο στο δικαστήριο για την εφαρμογή μειωμένων φορολογικών συντελεστών για την πώληση των ηλεκτρονικών βιβλίων, κάτι που αποτελεί παράβαση των ισχυόντων κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τον Ιανουάριο του 2012, η Γαλλία και το Λουξεμβούργο έχουν εφαρμόσει μειωμένο ΦΠΑ για την πώληση των e-books, 7% και 3% αντίστοιχα.

apple-ibook-store_0Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, οι κυβερνήσεις μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε έναν περιορισμένο κατάλογο αγαθών και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τα βιβλία, αλλά επί του παρόντος όχι τα «ηλεκτρονικά».

«Η μη συμμόρφωση της Γαλλίας και του Λουξεμβούργου με τη νομοθεσία αυτή , έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού εις βάρος των επιχειρηματιών άλλων κρατών μελών της ΕΕ», αναφέρει η Επιτροπή σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη.

Η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι παρόμοια αγαθά και υπηρεσίες θα πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους φορολογικούς συντελεστές και ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις, ωστόσο οι νομοθετικές προτάσεις στο πλαίσιο μιας νέας στρατηγικής για τον ΦΠΑ αναμένονται μέχρι το τέλος του 2013.

Οι κανόνες σχετικά με τον ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα ισχύουν από το 2015 θα δώσουν ένα τέλος στην άνιση μεταχείριση των e-books και των βιβλίων, δήλωσε η Επιτροπή.

Οι ψηφιακές εκδόσεις, όπως τα e-books έχουν σχεδιαστεί για να διαβάζονται σε κινητά και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως το Kindle της Amazon ή το iPad της Apple Inc.

Αν το δικαστήριο κρίνει ότι οι δύο χώρες έχουν παραβεί τους νόμους της ΕΕ, θα προχωρήσει τελικά στην επιβολή προστίμων.

Πηγή: euractiv.gr