Χρήσιμα τα στοιχεία και θετικά τα συμπεράσματα τής έρευνας που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Νάουσας με θέμα «την αξιολόγηση τού προγράμματος ανακύκλωσης». Η έρευνα διεξήχθη τον περασμένο Δεκέμβριο στην πόλη της Νάουσας σε τυχαίο δείγμα δημοτών και επαγγελματιών. Την επιμέλεια είχαν οι περιβαλλοντολόγοι κ.κ. Δημ. Στόκας και Βασ. Φερλαχίδης, μαζί με προσωπικό της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου.

anakuklosiΣύμφωνα με τα κυριότερα συμπεράσματα τής έρευνας, η πληροφόρηση σε θέματα ανακύκλωσης βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο. Οι κάδοι ανακύκλωσης καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό αναγκών των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η πρόσβαση και η χρηστικότητα των κάδων ανακύκλωσης κρίνεται καλή στο κέντρο και μέτρια στις υπόλοιπες περιοχές, στοιχείο που δικαιολογείται από τη ρυμοτομία τής πόλης (στενοί δρόμοι). Το μεγαλύτερο ποσοστό των επαγγελματιών-καταστημάτων και των πολιτών χρησιμοποιούν μόνο τον πλησιέστερο κάδο, ακόμα κι όταν είναι γεμάτος, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών (ρύπανση περιβάλλοντος, αντιαισθητική εικόνα κλπ.). Την έλλειψη κάδων και χρόνου για τη διαλογή των απορριμμάτων σε ανακυκλώσιμα και μη, θεωρούν εμπόδιο οι επαγγελματίες για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τού προγράμματος ανακύκλωσης. Επίσης, οι πολίτες θεωρούν την έλλειψη κάδων κοντά στην κατοικία τους, αλλά και την καλύτερη ενημέρωση ως βασικά εμπόδια στην εφαρμογή της ανακύκλωσης.

Η αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, με επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος κ. Κώστα Παπαδόπουλο, αξιοποιώντας τα χρήσιμα στοιχεία τής έρευνας ξεκίνησε την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τής ανακύκλωσης, με κυριότερες: 1) Την προσθήκη κάδων ανακύκλωσης σε καίρια σημεία περισυλλογής σε όλο το διευρυμένο Δήμο Νάουσας, 2) Τη διανομή ενημερωτικού εντύπου στα καταστήματα και τις επιχειρήσεις, που έγινε τον περασμένο μήνα με τη συνεργασία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας, 3) Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδιαίτερα των μαθητών μέσα από σειρά ειδικών δράσεων-εκδηλώσεων, 4) Τη συστηματικότερη προώθηση τού προγράμματος ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών, λαμπτήρων, μπαταριών κ.ά. υλικών.

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Νάουσα.

Υπενθυμίζεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα ανακύκλωσης, που εφαρμόζεται στο Δήμο Νάουσας:

Δευτέρα : Πόλη Νάουσας και περιοχής εντός του ορίου Δημ. Ενότητας Νάουσας

Τρίτη και Τετάρτη: Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων και υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα

Πέμπτη: Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης

Παρασκευή: Πόλη Νάουσας και περιοχές εντός του ορίου Δημοτικής Ενότητας Νάουσας

Επίσης, κάθε ημέρα πραγματοποιείται αποκομιδή εντός του κέντρου και των κεντρικών δρόμων της πόλης.

 

Για ενημέρωση και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Ανακύκλωσης οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με το Δήμο Νάουσας στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος (Πλ. Δημαρχίας 30), τηλ. 23323 50368, e-mail:tanousis.gr. Επίσης, ο Κανονισμός Καθαριότητας υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.naoussa.gr/mucipality/regulations/index.htm