Ύστερα από 14 ολόκληρα χρόνια συζητήθηκε για ακόμη μια φορά στο Συμβούλιο της Επικρατείας η υπόθεση της εκτροπής του Αχελώου. Το 1999 συζητήθηκε η πρώτη προσφυγή κατά της πραγματοποίησης του και σήμερα, παρά το αίτημα –έκπληξη του Δημοσίου για… «μακρά αναβολή» ολοκληρώθηκε η εκ νέου συζήτησή της στην Ολομέλεια του ΣτΕ.

935142Το επιχείρημα που χρησιμοποιήθηκε από την πλευρά του ελληνικού Δημοσίου ήταν πως «επέρχεται ανατροπή του όλου σκηνικού», αφού, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις. Σύμφωνα πάντα με το Δημόσιο το όλο έργο της εκτροπής επανασχεδιάζεται και αλλάζει η κατεύθυνση της εκτροπής.

Ακόμη, το Δημόσιο επισήμανε ότι θα συνταχθούν νέες μελέτες (περιβαλλοντικές, κ.λπ.), όπως και νέο σχέδιο διαχείρισης του όλου έργου, ενώ θα υπάρξει αναβάθμιση του περιβάλλοντος, θα μειωθεί η εκτροπή των υδάτων στα 250 εκατομμύρια κυβικά νερό, από τα 600 εκατ. τα οποία ήταν προγραμματισμένα, κ.λπ.

Οι αιτούντες υποστήριξαν πως η υπόθεση πρέπει να ολοκληρωθεί ειδικά μετά την απάντηση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί των προδικαστικών ερωτημάτων που του είχε θέσει η Ολομέλεια του ΣτΕ. Και αυτό προκειμένου να ληφθεί υπόψη η απόφαση του δικαστηρίου στο νέο σχέδιο διαχείρισης της εκτροπής του Αχελώου.

Η εισηγήτρια της υπόθεσης, σύμβουλος Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου ανέφερε ότι υπάρχει «ανοικτή» δίκη για την υπόθεση του Αχελώου και ειδικά μετά την απόφαση-απάντηση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπόθεση η οποία πρέπει να κλείσει, προσέθεσε η κυρία Σακελλαροπούλου. Πάντως, το όλο πνεύμα της εισηγήτριας ήταν κατά της αναβολής εκδίκασης της υπόθεσης, όπερ και εγένετο.

Στην συνέχεια το δικαστήριο αποσύρθηκε για να εξετάσει το αίτημα αναβολής, το οποίο απορρίφθηκε.
Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του ΣτΕ συνεδρίασε σήμερα, εκ νέου, μετά την απόφαση-απάντηση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να επιλύσει πέντε ζητήματα που προβάλλονται από τους προσφεύγοντες («Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση – WWF Ελλάς», κ.λπ.), αλλά και προέκυψαν από την απάντηση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα έργα πάντως έχουν ξεπαγώσει από τον Απρίλιο του 2011, με άδεια υπό προϋποθέσεις του ΣτΕ και τώρα η Ολομέλεια καλείται να αποφανθεί επί πέντε βασικών ζητημάτων που αφορούν που έχουν να κάνουν:

1) με το εάν παραβιάζεται ή όχι η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης που κατοχυρώνεται με το άρθρο 24 του Συντάγματος, 2) με την νομιμότητα ή όχι του σχεδίου μεταφοράς υδάτων του Αχελώου ποταμού προκειμένου να εξυπηρετηθούν νέες ανθρώπινες δραστηριότητες που σχετίζονται κυρίως με την γεωργία και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 3) την νομιμότητα ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΕΠ), 4) με τον έλεγχο του εάν τα έργα έχουν θετικές συνέπειες πρωταρχικής σημασίας στο περιβάλλον τόσο του Αχελώου όσο και της ευρύτερης περιοχής και 5) εάν είναι αξιόπιστα και επικαιροποιημένα τα στοιχεία και δεδομένα για την ορνιθοπανίδα των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (δίκτυο Natura 2000).
Στο ΣτΕ έχει προσφύγει το «Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση – WWF Ελλάς», η «Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», η Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων νομού Αιτωλοακαρνανίας, οι Δήμοι Μεσολογγίου, Αιτωλικού και Ινάχου.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει σχετική απόφαση.

Πηγή: zougla.gr