Η EurActiv συνέκρινε τα νούμερα της συμφωνίας για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που επετεύχθη στη σύνοδο κορυφής (8 Φεβρουαρίου) με την αρχική πρόταση της Κομισιόν. Η διαφορά- 6.3€ δις σύμφωνα με τους υπολογισμούς- αντιπροσωπεύει ουσιαστικά το κενό της υπόσχεσης της ΕΕ για δαπάνες 0.7% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος για την εξωτερική βοήθεια.

ΕΥΡΩ2Οι δύο βασικοί πυλώνες της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και το Μέσο Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Και τα δύο υπέστησαν μεγάλες μειώσεις στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό.

Το ποσό που δεσμεύθηκε για την εξωτερική βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης είναι €26.986 δις συγκριτικά με τα €29.998 στην αρχική πρόταση της Κομισιόν- μια διαφορά 10.1%.

Παρόμοια, οι ηγέτες της ΕΕ δέσμευσαν €20.6 δις για το Μέσο Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DCI). Ωστόσο, το DCI που υπολογίστηκε ως αναλογία των περικοπών στην κατηγορία Global Europe είναι €17.3 δις. Η διαφορά εδώ είναι 16%.

Πηγή: euractiv.gr