Τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013, ολοκληρώθηκε η από κοινού συνεργασία του Κέντρου «Τα παιδιά της Άνοιξης» και του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξάνδρειας με το Γυμνάσιο Καβασίλων.

Η δράση των παραπάνω φορέων ξεκίνησε πριν από δύο μήνες και είχε ως στόχο την αλληλεπίδραση και συνύπαρξη των μαθητών, μέσω της συνεργασίας, της έκφρασης των συναισθημάτων, της αλληλοβοήθειας, της δημιουργικότητας, του παιχνιδιού και του σεβασμού της διαφορετικότητας καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Η προσπάθεια αυτή στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και σε αυτό το πλαίσιο, θα ΄»Τα παιδιά της Άνοιξηε» ευχαριστούν τη Διευθύντρια του Γυμνασίου των Καβασίλων κ. Π.Τόκα καθώς και το εκπαιδευτικό του προσωπικό, για το κάλεσμα και τη φιλοξενία τους.

Ιδιαίτερα  τους εκπαιδευτικούς κ. Ελένη Γκουντρουμπή και κ. Β. Αντωνόπουλο καθώς και όλους τους μαθητές.

Οι μαθητές αποχαιρετίστηκαν ανταλλάσοντας ευχές και ανανεώνοντας το ραντεβού τους στο επόμενο πρόγραμμα!