Η Διοίκηση του ΟΓΑ με ανακοινωση της σε σχεση με την εφαρμογη του Ν.4093/2012 πραγματοποιεί τους προβλεπόμενους από τον νόμο ελέγχους και επανεξετάσεις όλων των συνταξιούχων που λαμβάνουν συνταξεις ανασφάλιστων Υπερήλικων από τον ΟΓΑ.

Image oga.jpgΓια το λόγο αυτό έχουν αποσταλεί από τον ΟΓΑ ενημερωτικές επιστολές σε όλους όσους λαμβάνουν συνταξεις ανασφαλιστων υπερήλικων, με τις οποίες θα ενημερωθούν για τις νέες προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν στις υπηρεσίες του ΟΓΑ, προκειμένου να κριθεί η συνέχιση ή η διακοπή της παροχής του Ανασφάλιστου Υπερήλικα.