Οι Γερμανοί θεωρούνται πρωτοπόροι σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Η υψηλή περιβαλλοντική τους συνείδηση όμως δεν αντικατοπτρίζεται απαραίτητα και στη συμπεριφορά τους.

url-13Διαχωρισμός σκουπιδιών, χρήση ποδηλάτου, αγορά οικολογικών προϊόντων: για τους περισσότερους Γερμανούς η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα μείζον πολιτικό θέμα, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση «Περιβαλλοντική συνείδηση στη Γερμανία 2012», που δόθηκε αυτή την εβδομάδα στη δημοσιότητα. Σημαντικότερη από την προστασία του περιβάλλοντος θεωρούν οι Γερμανοί μόνον την οικονομική πολιτική.

Τα νεότερα στοιχεία που περιλαμβάνει η έρευνα επιβεβαιώνουν εν μέρει την περιβαλλοντική συνείδηση των Γερμανών. Έτσι το 20% των καταναλωτών καλύπτουν τις ενεργειακές τους ανάγκες με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην έρευνα του 2010, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 8%. Εξάλλου, ολοένα και περισσότεροι Γερμανοί επενδύουν εν τω μεταξύ σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας: ενώ το 2010 ήταν μόλις 4%, το 2012 το ποσοστό αυτό τριπλασιάστηκε και έφτασε το 12%. Βασικός λόγος αυτής της μεταστροφής δεν είναι όμως μόνον η περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών, αλλά και η οικονομική απόδοση σχετικών επενδύσεων.

Αρνητικές τάσεις

Σε ορισμένα πεδία ωστόσο διαπιστώνονται και αρνητικές τάσεις. Έτσι «μόλις» το 77 % δηλώνουν ότι κάνουν διαχωρισμό σκουπιδιών, από 90 % το 2010. Την ίδια ώρα ολοένα και λιγότεροι δηλώνουν πρόθυμοι να κλείσουν το διακόπτη συσκευών που δεν χρησιμοποιούν ενώ επίσης λιγότεροι καταναλωτές σχεδιάζουν την αγορά συσκευών που εξοικονομούν ενέργεια.

Ιδιαίτερα ανησυχητική θεωρεί αυτή την εξέλιξη ο Γιόχεν Φλάσμπαρτ, πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. «Θα πρέπει να εξηγήσουμε καλύτερα στους καταναλωτές τι σημαίνει να κλείνουν τις συσκευές που δεν χρησιμοποιούν, καθώς έτσι μπορούν να εξοικονομήσουν και χρήματα».

Αυτό μπορεί να αποτελέσει όντως σημαντικό κίνητρο. Το 90 % των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνει ότι προσπαθεί να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος και νερού, προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα. Επίσης, το 69 % των πολιτών που μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς δηλώνουν ότι ο βασικότερος λόγος για να μην χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους είναι το κόστος.

Οι ίδιες τάσεις καταγράφονται και στο θέμα της διατροφής. Για το 44 % των Γερμανών η τιμή των τροφίμων αποτελεί βασικό κριτήριο αγοράς.

Αρκετά επιφυλακτικοί εμφανίζονται οι Γερμανοί καταναλωτές όσον αφορά τα βιολογικά προϊόντα. Μόλις το 6 % δηλώνει ότι η αναγραφή «βιολογικό προϊόν» αποτελεί σημαντικό κριτήριο. Από την άλλη, εκείνοι που δεν αγοράζουν βιολογικά προϊόντα, δηλώνουν ότι δεν είναι σίγουροι ότι τα προϊόντα αυτά είναι όντως βιολογικά.

Πηγή: skai.gr/DW